Ko su u Srbiji davaoci organa?

Davaoci organa mogu biti živi genetski srodnici bolesnika, supružnici, ili se pak organ za transplantaciju dobija od osobe sa utvrđenom moždanom smrću (kadaverski davaoci).

Transplantacija od živih, genetskih nesrodnih davaoca u našoj zemlji nije zakonski dozvoljena, izuzev međusupružničke transplantacije.

Pored genetske srodnosti ili supružničkog statusa, uslov da neko može biti davalac organa jeste da nema oboljenja  koje se mogu preneti putem krvi (infekcije, maligne bolesti), da ima zdrave bubrege i da može biti podvrgnut operaciji u opštoj anesteziji.

Ukoliko bolesnik ima živog davaoca organa, onda se transplantacija može planirati u relativno kratkom vremenskom roku. U suprotnom, bolesnik se, uz prethodnu pretransplantacionu obradu koja utvrđuje njegovu sposobnost za ovu procedure, stavlja na zajedničku republičku listu čekanja za kadaverični organ koja se nalazi u Institutu za transfuziju Republike Srbije.

Nažalost, broj kadaveričnih organa u našoj zemlji je mali, pa je period čekanja za ovu vrstu transplantacije jako dug. Nadajmo se da će skorašnje pristupanje naše zemlje Evrotransplantu u znatnoj meri povećati broj organa za transplantaciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.