U trendu

Koje su najčešće komplikacije prilikom transplantacije bubrega?

Najčešću komplikaciju predstavlja akutno odbacivanje presađenog bubrega koje se javlja kod oko 20% bolesnika. Međutim, skoro sve epizode akutnog odbacivanja danas se uspešno leče. Hronično odbacivanje se javlja ređe i ono je, nažalost, teže za lečenje.

Infekcije su relativno česta komplikacija u posttransplantacionom toku i javljaju se uglavnom zbog primene imunosupresivne terapije (lekova protiv odbacivanja). Jako je važno rano prepoznavanje infekcija i promptna primena odgovarajuće antimikrobne terapije (antibiotic, antivirotici ili antimikotici).

Kod nekih pacijenata posle transplantacije je moguća ponovna pojava osovne bolesti (bolesti koja je dovela do terminalne bubrežne slabosti) u presađenom bubregu. To se najčešće dešava kod nekih oblika glomerulonefritisa (membranoproliferativni glomerulonephritis, fokalna segmentna glomeruloskleroza i dr.). Dijagnoza ove komplikacije obično zahteva biopsiju transplantiranog bubrega i primenu modifikovanog imunosupresivnog protoka u lečenju ove komplikacije.

Zbog dugogodišnje primene imunosupresivne terapije, bolesnici sa transplantiranim bubregom skloniju su pojavi različitih oblika malignih bolesti. Na sreču, ove komplikacije ne dešavaju se tako često i jako je važno da budu na vreme prepoznate i lečene.

Hirurške komplikacije najčešće se ispoljavaju u ranom posttransplantacionom toku, a najozbiljnija među njima je tromboza arterije transplantiranog bubrega koja se neretko završava gubitkom istog.

Zbog neželjenih efekata dugogodišnje imunosupresije u transplantacionoj zajednici čine se ozbiljni napori da se u praksi realizuje transplantacija bez primene ove terapije (tzv. indukcija tolerancije).

To znači da organizam pacijenta, uz pripremu sa odgovarajućim lekovima, transplantirani organ ne prepoznaje kao strano i ne pokreće njegovo odbacivanje, pa zbog toga nije potrebna primena imunosupresivne terapije. Grupa istraživača iz Pitsburga u SAD radi intezivno na ovom programu, a preliminarni rezultati su obećavajući.

(Prof. dr Rajko Hrvačević, internista-nefrolog, Poliklinika „InterTim“)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.