U trendu

Matične ćelije i lečenje

Već nekoliko godina se matičnim ćelijama dobijenim iz pupčanika i placente vrši uspešno lečenje određenih bolesti. Klinička i eksperimentalna ispitivanja matičnih ćelija nagoveštavaju da će se matičnim ćelijama u skorijoj budućnost lečiti veliki broj bolesti, pa i one koje su do sada bile neizlečive.
Iako su prvi rezultati u lečenju primenom matičnih ćelija postignuti pre samo dvadesetak godina, već sada je moguće pomoću njih lečiti određene bolesti.
Koje bolesti se mogu lečiti matičnim ćelijama?
Navodimo neke od bolesti koje se mogu lečiti transplantacijom matičnih ćelija:

 • akutna limfocitna leukemija
 • hronična limfocitna leukemija
 • akutna mijelogena leukemija
 • hronična mijelogena leukemija
 • Hočkinsov limfom
 • nehočkinsov limfom
 • neuroblastom
 • retinoblastom
 • mijelodisplastični sindrom
 • refrektarna anemija
 • Fankoni anemija
 • aplastična anemija
 • srpasta anemija
 • mijelom
 • Kulijeva anemija
 • Kostmanov sindrom
 • Omenov sindrom
 • Glancmanova trombastenija
 • ozbiljan nedostatak imuniteta
 • Di-Džordžov sindrom
 • Čediak-Higaši sindrom
 • hemoglobinopatija
 • Blackfan-Diamond anemija

Za koje bolesti su klinička ispitivanja pri kraju?
Za lečenje pojedinih bolesti već su vršena klinička ispitivanja i transplantacija matičnih ćelija sa pozitivnim rezultatima. Međutim, za ove metode lečenja potrebno je još neko vreme, jer treba da se i zvanično provere i odobre od strane međunarodnih zdravstvenih institucija.
Navodimo neke od bolesti za koje će u dogledno vreme lečenje pomoću matičnih ćelija biti i zvanično odobreno:

 • rak dojke
 • Hurlerov sindrom
 • Juingov sindrom
 • Krabeova bolest
 • osteopetroza
 • multipla skleroza
 • Gošeova bolest
 • Niman-Pikova bolest
 • Hanterov sindrom
 • Taj-Saksova bolest

Eksperimentali rezultati lečenja koji ohrabruju
Eksperimentalnim lečenjima uz pomoć transplantacije matičnih ćelija dobijeni su rezultati koji nagoveštavaju lečenje i drugih bolesti. Potrebno je samo još neko vreme da se rezultati ovih eksperimenata potvrde i ustanove precizne metode lečenja kako bi se i ta lečenja uvrstila u zvaničnu proceduru.
Već su postignuti konkretni pozitivni rezultati transplantacijom matičnih ćelija kada je reč o sledećim bolestima:

 • artritis
 • dijabetes
 • lupus
 • Evanov sindrom
 • Hantingtonova bolest
 • Parkinsonova bolest
 • Alchajmerova bolest

Pored navedenog, postignuti su i zavidni rezultati pri regeneraciji nekih oštećenih unutrašnjih organa (bubrezi, jetra…).
Zaključak
Iz navedenog se može slobodno zaključiti da se transplantacijom matičnih ćelija već sada mogu uspešno lečiti neke bolesti za koje do skora nije bilo leka a da je pred matičnim ćelijama svetla budućnost.
Ono što veoma ohrabruje jeste to da se eksperimentalnim i kliničkim ispitivanjima svakoga dana potvrđuju mogućnosti uspešnog lečenja i drugih bolesti. Značajno je i to što će se matičnim ćelijama, tj. njihovom transplantacijom, lečiti veoma teške bolesti povezane sa oštećenjem imuniteta, anemijom, leukemijom, karcinomom, dijabetesom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (3)