U trendu

Matične ćelije iz pupčane vrpce – budućnost medicine

Prikupljanje matičnih ćelija nakon porođaja iz pupčanika i placente i njihova primena u lečenju bolesti odobrena je od strane Ministarstva zdravlja Srbije na osnovu savremenih svetskih dostignuća i odobrenja mnogih međunarodnih organizacija.
Ovako dobijene matične ćelije koriste se kao osnovna ili pomoćna sredstva za lečenje mnogih bolesti u savremenoj medicini.
Istorija korišćenja matičnih ćelija
Prva istraživanja sa matičnim ćelijama sprovodena su još 1970. u Americi.
Godine 1988. ostvarena je prva klinička upotreba ovih ćelija u Parizu u bolnici Sent Louis (E. Gluckman).
Profesor McGuckin i Dr Forraz su 2005. godine dokazali postojanje pluripotentnih ćelija u krvi pupčane vrpce i njihovu moć u lečenju oštećenih tkiva.
Aerička agencija za lekove (FDA) je pre više godina odobrila upotrebu ljudskih embrionalnih matičnih ćelija za lečenje.
Procenjuje se da je do sada prikupljeno i čuva se oko 500.000 uzoraka matičnih ćelija iz pupčanika.
U svetu je do sada uspešno realizovano više od 10.000 transplantacija matičnih ćelija u cilju lečenja raznih bolesti.
Kako deluju matične ćelije?
Pokazalo se da matične ćelije iz pupčanika posle čuvanja i transplantacije imaju sposobnost da se razvijaju u ćelije drugih tkiva i obnavljaju oštećeno tkivo.
Ustanovljeno je da se matične ćelije uzete iz pupčanika ili placente pri rođenju deteta, mogu čuvati zuamrznute i u kasnijem periodu efikasno koristiti po potrebi za lečenje tog istog deteta ili članova porodice (ako obole).
Kako se uzimaju uzorci?
Postupak uzimanja uzorka krvi za matične ćelije sprovodi akušer odmah posle porođaja. Uzorak se uzima iz dela pupčanika koji ostaje pri posteljici (taj deo se ionako ne koristi posle porođaja). Procedura je kratka, traje nekoliko minuta i bezbolna je i za majku i za dete, ne predstavlja nikakvu opasnost po njih.
Uzorak se smešta u specijalnu kesu pa zatim u posebnu transportnu kutiju. Ovaj uzorak se čuva na sobnoj temperaturi do ispitivanja u labaratoriji. U labaratoriji se utvrđuje da li je uzorak ispravan i da li ima dovoljno kvalitetnih ćelija u uzorku. Posle toga se uzorak zamrzava po posebnoj proceduri i čuva u takozvanim bankama matičnih ćelija. Sama procedura je relativno jednostavna i efikasna, tako da je preko 95% uzimanja uzoraka uspešno.
Kada se ukaže potreba, ćelije se razmrzavaju i koriste u terapiji za lečenje.
Matične ćelije – sadašnjost i budućnost
Medicinskim istraživanjima i eksperimentima utvrđuje se sve veći broj bolesti koje se mogu lečiti pomoću matičnih ćelija. Noviji podaci govore da se preko 75 vrsta bolesti uspešno tretira matičnim ćelijama. Ohrabrujuće je da su se matiče ćelipje pokazale kao efikasne u lečenju nekih bolesti za koje doskora nije bilo leka (leukemija, karcinom, imunološke bolesti, metaboličke bolesti…).
Od septembra 2008. godine u Srbiji se sprovodi procedura uzimanja i transporta matičnih ćelija iz pupčanika koju je izdalo Ministarstvo zdravlja Srbije.
U Srbiji se realzuje organizovano prikupljanje matičnih ćelija iz pupčanika i njihovo čuvanje u bankama matičnih ćelija. Ova delatnost je odobrena i u Srbiji postoji nekoliko akreditovanih predstavništava za prikupljanje i čuvanje matičnih ćelija. Trenutno se matične ćelije iz Srbije mogu čuvati u više banaka matičnih ćelija u Evropi (Velika Britanija, Belgija, Grčka…).
Stručnjaci smatraju da će se u narednom periodu usavršiti primena matičnih ćelija i da će se mnoge bolesti lečiti pomoću njih.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (1)