U trendu

Mobilni telefoni i tumor mozga

Jedna od tema o kojoj se često diskutuje u svetu jeste uticaj mobilnih telefona na zdravlje.
Istraživanja
Prema poslednjim istraživanjima, naučnici su izašli u javnost sa sledećim podacima: nisu nađeni nikakvi konkretni dokazi kada je reč u porastu rizika od pojave tumora na mozgu kod 60.000 ispitanika u vremenskom periodu 5-10 godina nakon porasta upotrebe mobilnih telefona u zemljama u kojima ispitanici žive, a koji su sačinjavali ciljnu grupu na kojoj je sprovedeno istraživanje.
Iako se mobilni telefoni već godinama unazad spominju kao mogući uzročnici tumora na mozgu, ipak najnovija studija – objavljena 3. decemmbra u "Žurnalu Internacionalnog instituta za borbu protiv raka" – tvrdi sasvim drugačije. Tokom trajanja ovog istraživanja, nije zableženo nikakvo povećanje broja obolelih prouzrokovano upotrebom mobilnih telefona. Istraživači iz Danske, Finske, Norveške i Švedske navode da su otkrili kako je stopa pojave tumora na mozgu, kada je u pitanju ispitana grupa ljudi iz ove četiri zemlje, ostala stabilna, smanjila se ili je došlo samo do blagog porasta u odnosu na period kada su bežične naprave prvi put predstavljene javnosti (1974-2003). Ono što takođe ovo istraživanje otkriva jeste da je upotreba mobilnih telefona u nordijskim zemljama doživela svoj najveći bum sredinom devedesetih godina prošlog veka.
Vođa ovog istraživanja, Izabela Deltour (sa Instituta za kancerogenu epidemiologiju Danskog državnog udruženja za proučavanje raka), zajedno sa svojim kolegama ističe da oni sami nisu otkrili nikakve promene kada je u pitanju veza između najnovijeg trenda i stope porasta slučajeva tumora, unazad 11 godina (sve do 1998).
Analiza rezultata
Kao osnovu za svoje nalaze navode nekoliko mogućih razloga:

  • Vremenski period u kom se u vezu dovodi korišćenje mobilnih telefona i pojave tumora na mozgu prelazi period 5-10 godina.
  • Povećanje rizika je toliko neznatno da ga je nemoguće realno sagledati.
  • Povećanje rizika je ograničeno na podgrupe tumora na mozgu ili na određene podgrupe među korisnicima mobilnih telefona.
  • Nema očiglednog povećanja rizika od pojave tumora na mozgu usled upotrebe mobilnih telefona.

Autori istraživanja takođe ističu da oni nisu ispitivali učestalost upotrebe mobilnog telefona na individualnom nivou tokom trajanja samog istraživanja, već samo stopu moždanih tumora. "Usled očiglednog prevelikog izlaganja mobilnim telefonima prisutnom u gorepomenutoj populaciji ljudi kao i širom sveta, detaljnija praćenja ovog fenomena će i te kako uslediti", ističu autori istraživanja.
Američki nacionalno udruženje za borbu protiv raka navodi da, prilikom detaljnog proveravanja većeg broja istraživanja o ovoj temi, nije otkrivena nikakva veza između mobilnih telefona i pojave tumora. Deltour, koji je, zajedno sa svojim kolegama, proučio podatke dobijene posle ispitivanja 59.984 muškaraca i žena, 20-79 godina starosti, sa dijagnozom raka na mozgu – izjavio je da čak i ukoliko postoji veza, same cifre to ne otkrivaju.
I pored ovoga, on ipak navodi da je potrebno uraditi još veliki broj istraživanja ne bi li se utvrdilo da li dugotrajna upotreba mobilnih telefona stvarno može biti uzročnik tumora na mozgu.
Ono što može da zavara u tumačenju ovih rezultata jeste to da ima mnogo drugih manjih uzroka pojave raka i da savremeni telefoni manje zrače od prethodnika starije generacije, pa se uticaj raznih uzročnika teško može razlučiti.
Upozorenje
Dok čekate nove podatke, ipak smanjite upotrebu ovih dostignuća tehnike, jer što je sigurno – sigurno je. Važno je da razgovori budu kraći i da telefon ne prinosite glavi dok se veza uspostavlja jer je tada zračenje najveće.
Naravno, uvek postoji sumnja u verodostojnost rezultata, jer je lobi mobilnih operatera i proizvođača mobilnih telefona veoma jak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.