U trendu

Mobilni telefoni narušavaju zdavlje?

Obimno istraživanje mogućih rizika usled upotrebe mobilnih telefona u Velikoj Britaniji nije pronašlo dokaze da su mobilni loši za naše zdravlje.

Posle 11 godina detaljnog istraživanja, Mobile Telecommunications and Health Research Programme objavili su konačni izveštaj. Oni kažu da su pronađeni dokazi o tome da izlaganje zračenju bazne stanice tokom trudnoće utiče na rizik od pojave raka u ranom detinjstvu, a nema dokaza da korišćenje mobilnog telefona dovodi do povećanog rizika od leukemije.

Međutim, ovo nije kraj i istraživanje će se nastaviti.

Ponovno potvrđivanje

Kada je istraživanje počelo, 2001. godine, bilo je mnogo neizvesnosti o mogućim rizicima po zdravlje usled upotrebe mobilnih telefona i srodnih tehnoloških uređaja.

Jedanaest godina kasnije, nisu nađeni dokazi o postojanju rizika po zdravlje usled radio talasa koje proizvode mobilni telefoni ili njihove bazne stanice.

Profesor Dejvid Kogon kaže da sada možemo govoriti sa mnogo više samopouzdanja o bezbednosti savremenih telekomunikacionih sistema „Možemo reći da ne postoje veliki rizici, ali se nikad ne može dati apsolutna garancija bezbednosti. Zato će se istraživanja nastaviti u budućnosti.“

Ovo je jedna od najvećih studija o dugoročnnim posledicama po zdravlje usled upotrebe mobilnih telefona.

Profesor Kogon kaže: „Nove tehnologije mogu otvoriti nova pitanja, mada jedan od naših projekata pokazuje da mobilni signali ne utiču na biološka tkiva. Drugim rečima, karakteristike mobilnih telefona još nisu kritične po zdravlje.“

Svetska zdravstvena organizacija je objavila: „Povećan rizik od tumora mozga usled upotrebe mobilnih telefona nije ustanovljen. Da bi se ustanovilo da li česta ili dugogodišnja (preko 15 godina) upotreba mobilnih telefona izaziva rak mozga, potrebna su dalja istraživanja.“

Činjenice su da sve više mladih sve duže tokom dana koristi mobilne telefone i da će se taj trend nastaviti. Zato su potrebna dalja istraživanja kako bi se utvrdilo šta se dešava sa zdravljem mladih sada, a šta će se dešavati za narednih petnaestak godina.

Hitne službe

Procene su da radnici hitnih službi tokom svog rada veliki broj sati u toku dana koriste mobilne telefone, pa su zbog toga izloženi dugotrajnom zračenju mobilnih telefona i baznih stanica. Zato su istraživači posebno istraživali uticaj mobilnih telefona na zdravlje ove populacije.

Programom je ispitivano i da li signali mobilnih telefona mogu da izazovu određene efekte u ćelijama ili tkivima – nisu ustanovljeni štetni uticaji na tkiva.

Finansiranje

Program je zajednički finansirala Vlada i telekomunikacione kompanije, a nadzor je vršio nezavisni Odbor za upravljanje programom, kako niko od finansijera ne bi mogao da utiče na rezultate istraživanja.

Programom je obuhvaćen 31 pojedinačni istraživački projekat, posle čega je objavljeno 60 naučnih radova.

Napomene

I sami istraživači i finansijeri „ogradili“ su se time da su potrebna detaljnija i dugoročnija istraživanja o uticaju mobilnih telefona na zdravlje.

Gledano iz našeg ugla, činjenica je da su se istraživači bavili rizikom od raka i leukemije, a o drugim štetnim uticajima mobilnih telefona na zdravlje nije bilo govora (psiha, sluh, oči, kosa…).

Proizvođači, distributeri, pa i vladine telekomunikacione agencije zavise od novca koji se „obrće“ u mobilnoj telefoniji, pa je teško zamisliti da mogu da budu 100% objektivni kada je u pitanju štetnost mobilnih telefona.

Tehnički gledano, svaki mobilni uređaj manje ili više zrači: elektromagnetne, toplotne i zvučne talase. Sa druge strane, svako izlaganje talasima utiče manje ili više štetno na tkivo i mozak. Što je zračenje jače i vremenski duže – to je opasnije po organizam, a jače je što je bliže glavi!

Kada je reč o zračenju mobilnih uređaja, trebalo bi da i mi i naša deca sledimo sledeće savete:

  • maloj deci treba ograničiti upotrebu mobilnih telefona
  • telefonirajte što kraće
  • telefonirajte što ređe u toku dana
  • držite telefon što dalje od glave
  • ne spavajte pored mobilnih uređaja
  • isključite ponekad mobilne uređaje
  • odmorite se ponekad od savremenih elektronskih sredstava, pa se prošetajte ili se bavite nekim sportom u prirodi
  • za trudnice je svako zračenje opasno

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar