Napredak u borbi protiv raka

Prema novom izveštaju Američkog udruženja za istraživanje raka, u toj zemlji danas ima 14 miliona osoba koje su se izborile sa rakom, što predstavlja veliki napredak, jer je 1971. godine ta brojka iznosila tri miliona.
„Postoji veliki porast broja preživelih, uprkos tome što je sve veći broj obolelih od raka, jer su neke vrste ove bolesti češće sa godinama. To znači da su se naše investicije u istraživanja raka isplatile“, kaže dr Čarls Sojer, predsednik spomenutog udruženja.
On dodaje i to da značajan napredak predstavlja i to što je u prošloj godini odobreno za upotrebu 11 novih antikancerogenih lekova, što je prema njegovim rečima neverovatno. Takođe, treba pomenuti i razvoj modifikatora imunog sistema za rak, kao što su lekovi za određene limfome i multiple mijelome, koji pomažu imunom sistemu da se bori protiv raka.
Među uspesima koji se navode u izveštaju, stoji i to da je stopa preživljavanja od pet godina za žene sa dijagnozom invazivnog raka dojke povećana sa 75% sredinom sedamdesetih na današnjih 90% ili više.
Za decu sa dijagnozom akutne limfocitne leukemije, petogodišnja stopa preživljavanja povećana je sa 58% na 90% ili više u istom vremenskom periodu.
Međutim, napredak nije bio isti za sve vrste raka. Na primer, petogodišnja stopa preživljavanja za agresivni rak mozga poznat kao glioblastom multiforme, kao i za rak jetre, pluća i pankreasa, nije poboljšana tokom više od 40 godina, a kreće se u rasponu od 4% do 16%.
Uprkos napretku, samo u Sjedinjenim Državama očekuje se više od 1,6 miliona novih dijagnoza raka, kao i više od 580.000 smrtnih slučajeva godišnje. Stručnjaci kažu da će se ovi brojevi dramatično povećati u naredne dve decenije, uglavnom zbog starenja stanovništva i zbog toga što je rak sve češći sa godinama.
Većina slučajeva raka otkrivena je kod osoba koje imaju više od 65 godina, a ovaj deo populacije se brojčano naglo povećava.
Podsećanje
Do 50% smrtnih slučajeva od raka odnosi se na uzroke koji se mogu sprečiti, uključujući pušenje, gojaznost ili višak kilograma, kao i sedeći način života i lošu ishranu.
Iako je poznato da postoji veza između pušenja i raka, mnogi ljudi i dalje ne znaju za vezu između raka i gojaznosti. Gojaznost povećava rizik od mnogih vrsta raka, kao što su rak jednjaka, debelog creva, bubrega, pankreasa, kao i rak dojke kod žena u postmenopauzi.
Treba napomenuti da osobe kojima je dijagnostikovan rak, danas mnogo bolje žive. Čak i oni sa naprednim oblicima raka koji su na terapiji, mogu da se uključe u normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a mnogo toga je zasluga raznih istraživanja sporvedenih u poslednje vreme.
Ono što izvestioci nisu potencirali jeste redovna kontrola i redovni odlasci kod lekara (to je najvažnije za pušače, gojazne i starije osobe) jer se otkrivanjem raka u početnoj fazi ova bolest lakše leči, češće izleči, a životni vek pacijenata znatno produžava.
Takođe ne treba potcenjivati ni alternativne medicinski priznate metode lečenja raka koje kod nekih vrsta raka i nekih pacijenata daju pozitivne rezultate.
Napomena
Ne možemo se oteti utisku da je rak (karcinom) postao veliki i unosni biznis, tako da postoji sumnja da se pojedincima „ne žuri da pronađu jeftine i efikasne lekove i tretmane“. U istraživanja se ulažu velika novčana sredtva, proizvođači skupih lekova i instrumenata za dijagnostiku imaju veliki „promet“, a pojedine zdravstvene institucije, medicinsko osoblje i nadrilekari „profitiraju na obolelima od raka“. Zbog toga su pošteni učesnici u lancu (naučnici, proizvođači lekova i opreme, zdravstveni radnici…) preopterećeni obimom poslova, a vrlo često bivaju nepravedno napadani ili osumljičeni za svoj rad.

Ostavite komentar