U trendu

Ni sanjali niste: evo šta utiče na hronični umor

Najnovije istraživanje iz Amerike donosi zanimljive podatke.

Nalazi prvi put povezuju crevne bakterije i hronični umor. Pojava nije razjašnjena kao sindrom ili uzrok hroničnog umora, ali je njena prisutnost nesporna. Sindrom hroničnog umora samo u Americi utiče na milione ljudi, češće na žene nego na muškarce.

Osobe sa sindromom hroničnog umora najčešće se žale na ekstremni umor nakon bilo kakvog napora: bolovi u mišićima i zglobovima, problemi sa spavanjem i racionalnim razmišljanjem usled bolova i nespavanja. Uzroke sindroma je teško dijagnostikovati, u Americi svega 20% slučajeva.

Naučnici ukazuju na to da crevne bakterije (mikrobi) mogu dati odgovore na još uvek nedovoljno poznata zdravstvena stanja ili tegobe.

Mikrobi su zajednica bakterija svakog čoveka i oni utiču na imunološku otpornost na okruženje i bolesti. Ovo istraživanje bilo je koncentrisano na potencijalnu vezu između hroničnog umora i neravnoteže u crevima.

U istraživanju je učestvovalo 50 pacijenata sa sindromom hroničnog umora i 50 zdravih osoba. Većina učesnika bile su žene prosečne starosti od 51 godine. Uzroci izmeta uzeti su od svih učesnika pri čemu su genetski razgraničeni kako bi se utvrdili tipovi i količina prisutnih bakterija, a urađena je analiza krvi svakog učesnika.

Rezultati su pokazali da osobe sa sindromom hroničnog umora imaju drugačije bakterije u crevima u odnosu na zdrave osobe. Takođe, primećena je veća količina različitih vrsta bakterija i njihova neravnoteža u zavisnosti od ozbiljnosti sindroma hroničnog umora, ali i od sindroma iritabilnih creva jer su oba sindroma slična, a često i oba prisutna.

Istraživanje ocenjuje da ovi nalazi mogu pomoći lekarima za dijagnozu i u tretmanima za lečenje hroničnog umora. Takođe, rezultati mogu pomoći i u ranom otkrivanju i smanjenju sindroma hroničnog umora. Međutim, pitanje je da li samo crevne bakterije utiču na hronični umor.

Na kraju se došlo do zaključka da je neophodan veći broj istraživanja jer se trenutno mnogo više ne zna nego što se zna o uticaju hrane i crevne flore na hronični umor.