U trendu

Placebo efekat: koristi i zloupotrebe

Placebo efekat je termin koji se koristi u medicini (farmaciji) i predstavlja način da se posmatra efekat na ispitaniku (pacijentu) kada mu se daje lažni lek (bez ikakvog delovanja na organizam), a ispitanik misli da se radi o pravom leku.
Najčešće korišćenje
Placebo efekat se najčešće koristi prilikom ispitivanja delovanja novih lekova. Tada se ispitivanje vrši na više pacijenata (eksperimentalna grupa) kako bi se dobili valjani rezultati. Jednoj grupi ispitanika daju se pravi lekovi, a drugoj grupi (kontrolnoj) lekovi isti po obliku kao pravi, ali sa potpuno bezopasnim i beskorisnim sadržajem, što ispitanicima nije poznato.
Posle određenog vremena, upoređuje se delovanje pravih i lažnih lekova. Na ovaj način se ustanovljava stvarno delovanje lekova na pacijente jer uvek postoji mogućnost da sama činjenica da se koriste lekovi pacijentima psihološki pomaže u borbi protiv određenih bolesti. Ukoliko su rezultati bolji kod pacijenata koji su koristili pravi lek od rezultata kod pacijenata koji su koristili lažni lek – onda se može reći da lek deluje. Kada su rezultati slični ili lažni lek "bolje deluje", onda znači da pravi lek nema pozitivno delovanje na datu bolest.
Placebo efekat ima veliku primenu u farmaciji i velike su koristi od njega pri ispitivanju i testiranju novih lekova ili novih načina lečenja mnogih bolesti.
Mehanizam delovanja placebo efekta
Mehanizam delovanja placebo efekta zasniva se na psihološkom delovanju, jer ukoliko osoba veruje da mu određeni lek (ili terapija) pomaže, onda kora velikog mozga utiče na žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Delujući na žlezde sa unutrašnjim lučenjem (hipotalamus, hipofiza…), podsvest utiče na povećanje odbrambenih funkcija organizma. Takvim delovanjem placebo efekat utiče na autosugestiju, volju, motivaciju i podiže imunološki sistem, što povoljno deluje u borbi protiv svih bolesti. Za razliku od pravog leka koji stvarno deluje, placebo efekti su kratkotrajni jer posle nekog vremena nema pravog delovanja.
Placebo efekat najbolji rezultate daje pri lečenju depresije i psiihosomatskih bolesti.
Timovi naučnika su vršili ispitivanja da bi ustanovili način delovanja placebo efekta, jer se došlo do saznanja da kod nekih osoba ovakvo lečenje daje veće efekte, a kod drugih mnogo slabije. Ispitivanja su pokazala da rezultati zavise od pola osoba, godina starosti, obrazovanja i mnogih drugih faktora.
Ispitivanjima je ustanovljeno da su kod nekih ispitanika postizani odlični rezultati u savladavanju bolesti, ali se čak postiglo i to da se neke osobe osećaju pripito, a da nisu koristile alkohol. Dobijeni su čak i rezultati da se i do 50% pacijenata može osećati bolje placebo terapijom. Placebo efekat, što je interesantno, daje pozitivne rezultate i kod kožnih bolesti, jer su i mnoge od njih povezane sa psihološkim stanjem (bradavice, ekcemi, herpes…).
U jednom istraživanju američki naučnici su istakli da možda trećina savremenih lekova u svetu deluje placebo efektom. Takođe je ustanovljeno da zahvaljujući placebo efektu mnogi pacijenti lakše podnose bol, a mnogi sportisti postižu bolje rezultate.
Istorija placebo efekta
Placebo ekekat (mada se to tada nije tako zvalo) uočili su još stari lekari, travari, vračevi i nadrilekari koji su bolesnike lečili i pravim biljnim ili drugim lekovima, ali i lažnim lekovima (čajevima, travama, prahom, magijom…), delujući na psihu bolesnika i tako najčešće dobijali pozitivne rezultate, pogotovu kratkotrajne, ostavljajući utisak o efikasnom lečenju.
Zloupotreba i komercijalizacija
Nažalost, i u ovoj oblasti je bilo zloupotrebe, kako u prošlosti tako i danas. Lečenje placebo efektom može biti neetičko i kažnjivo, kao prevara.
U istoriji su postojale razne zloupotrebe ovog efekta (nadrilekari, vračevi, gurui, travari…), jer se koristilo neznanje i lakovernost pacijenata da bi se ostvarila materijalna korist.
Danas se vrši zloupotreba iz komercijalnih razloga, pa se reklamom raznim lekovima pripisuju nepostojeće osobine u cilju što bolje prodaje i bolje zarade.
Najčešće zloupotrebe su kod najtežih bolesti kao što su karcinom, sida ili virusne infekcije.
Pored navedenog, poznate su zloupotrebe placebo efekta u kozmetici (lečenje kožnih bolesti) i preparatima protiv opadanja kose.
Zaključak
Iz navedenog se vidi da placebo efekat ima veoma značajno mesto u savremenoj medicini i farmaciji i da je najviše zasnovan na moći verovanja i autosugestije (pozitivna energija), ali da su uvek moguće i zloupotrebe.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.