Proučavanje gena u funkciji zdravlja žene

Sa razvojem genetike mnogi naizgled nerešivi problemi dobijaju, barem u bliskoj budućnosti, mogućnost da budu prevaziđeni i poništeni. U pitanju su, npr. mnoge nasledne bolesti, ali i druge disfunkcije ljudskog organizma, koje mogu ne samo biti lečene, već i predupređene. Genetička otkrića su od velikog značaja i za zdravlje žene, jer se mnoga specifična oboljenja i komplikacije mogu uspešno predvideti i, shodno tome, kontrolisati.
Jedan od najvećih bauka, tumor dojke, u 10% slučajeva je povezan sa specifičnim mutacijama koje su naslednog tipa. Naučnici su otkrili mutaciju gena BRCA1 i BRCA2, koja se prenosi sa kolena na koleno. Praktična posledica ovog saznanja, čak i u slučaju da su testovi koje žena uradi negativni, je neophodnost redovnih pregleda i testiranja, pošto je šansa da se kancer razvije 1:8. Pomenuti par gena za osnovnu funkciju ima supresiju nastanka tumora, i kada ova funkcija mutacijom bude izmenjena ili deaktivirana, stvara se pogodno tlo za oboljenje.
Još jedan problem delimično osvetljen – reč je o spontanom prekidu trudnoće. Istraživači sa Montana State univerziteta identifikovali su genski defekt za koji smatraju da u određenim slučajevima izaziva pobačaj. Rezultati istraživanja ukazuju na to da imuni sistem žene „posmatra“ fetus kao strano telo i napada ga, usled svojevrsnog oštećenja u TBP genu. Ovaj gen spada u jedne od najznačajnijih „elemenata“ ljudskog tela, jer omogućava ćelijama da stvaraju proteine i jedinjenja neophodna za pravilno funkcionisanje organizma. Dr Šmit, učesnik istraživanjima, smatra da će rezultati istraživanja pomoći u osmišljavanju tretmana za žene koje imaju sukcesivne spontane prekide trudnoće.
Očigledno, svetla strana genetike ima značajnog udela u budućim (i sadašnjim) pitanjima ženskog zdravlja, za razliku od tamne strane, koju čine (problematične) igrarije poput kloniranja, i sličnih „hakslijevskih“ projekata.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.