U trendu

Pušenje i rizik od nastanka raka dojke

Nedavno su u SAD objavljeni rezultati jednog stručnog istraživanja koji pokazuju značajnu povezanost pušenja i povećanog rizika od raka dojke. Ova studija samo upotpunjuje rezultate višedecenijskih istraživanja: kod žena pušača i bivših pušača povećan je rizik od raka dojke.
Istraživači su takođe ustanovili vezu između raka dojke i pasivnog izlaganja duvanskom dimu (pasivno pušenje). Studija pokazuje da pasivno pušenje takođe može da dovede u opasnost zdravlje žene.
"Od 2002. godine vršena su obimna istraživanja u koja je bio uključen je veliki broj žena izloženih duvanskom dimu. Ustanovljena je značajna povezanost pasivnog pušenja sa nastankom karcinoma dojke", navodi Keren Margolis (Karen Margolis), viši istraživač u fondaciji "Health Partners" u Mineapolisu. "Obimnost istraživanja povećava težinu dokaza."
Studija koju je predvodio Juhua Luo sa Virginia univerziteta, obradila je uticaj duvanskog dima na žensko zdravlje. Inicijativa je nastala na osnovu rezultata istraživanja vršenih između 1993. i 1998. godine. Naučnici su analizirali podatke o zdravlju oko 80.000 žena starosti od 50 do 79 godina.
Učesnici istraživanja došli su iz različitih sredina i iz svih krajeva SAD. Praćeni su tokom 10 godina, a 3.520 žena među njima bilo je sa dijagnozom raka dojke.
Pušenje i rizik od raka dojke
Svaka učesnica studije identifikovala se kao pušač, bivši pušač ili nepušač.
Žene pušači i bivši pušači odgovarale su na pitanja o istoriji pušenje: sa koliko godina starosti su počele da puše, koliko su cigareta dnevno pušile i koliko je prošlo vremena od kada su prestale da puše, ako više nisu pušači.
Žene nepušači bile su pitane i o stepenu u kojem su bile izložene pasivnom pušenju tokom svog života.
Otkriveno je da žene pušači u odnosu na žene nepušače imaju 16% veću verovatnoću za nastanak raka dojke posle menopauze. Što žena više cigareta puši dnevno, veća je i verovatnoća za nastanak raka dojke. Među ženama koje su počele da puše u ranom uzrastu, pre prve trudnoće, rizik od raka dojke bio je čak 21% veći.
Za bivše pušače, rizik od raka veći je za 9% od nepušača. I dok prestanak pušenja smanjuje rizik obolevanja, istraživači tvrde da tek 20 godina posle prestanka pušenja može da se smatra da je rizik isti za nastanak raka kao kod žena koje nikada nisu pušile.
Zaključak je jasan: veza između pušenja i raka dojke je očigledna!
Zamenik direktora Instituta za rak u Njujorku kaže da su, iako postoji sve više dokaza o vezi između pušenja i raka dojke, još uvek potrebna dalja istraživanja. "Mislim da je previše rano da se kaže koliko su pušenje i rak dojke povezani", napisao je u uvodniku koji prati studiju. "Ja sam malo oprezniji, ali dokazi su sve više i više ubedljivi i biće precizniji za pet ili deset godina."
Pasivno pušenje i rak
On i njegovi saradnici takođe su tražili vezu između raka dojke i pasivnog pušenje. Oni su ustanovili da je za žene nepušače koje su imale veliku pasivnu izloženost duvanskom dimu – u kući ili na radnom mestu – rizik od nastanka raka dojke za 32% veći od rizika kod žena koje nisu bile izložene duvanskom dimu.
Margolis ističe potrebu za mnogo obimnijim istraživanjima kako bi se potvrdili ovi nalazi. Samo 12% žena u studiji reklo je da nije bilo izloženo pasivnom pušenju, tako da su brojevi za upoređivenje veoma mali.
"Pasivni duvanski dim je skoro svuda prisutan", kaže Margolis. "Žene starosti od 50 do 79 godina veoma su često izložene duvanskom dimu."
Iako nije sasvim pouzdano ustanovljeno, biološki je moguće da intenzivno pasivno pušenje uzrokuje rak dojke kod velikog broja žena.
"Rizik je verovatno povišen kod žena izloženih pasivnom duvanskom dimu", kaže Margolis. "Vide se iste vrste oštećenja DNK u tkivu raka dojke kod žena koje puše i kod žena koje su izložene pasivnom pušenju".
Margolis kaže da pušenje izlaže žene većem riziku od raka pluća i bolestima srca, a povezanost raka dojke sa duvanskim dimom može da pomogne ženama da donesu odluku o prestanku pušenja.
Zaključak
"Postoji određen broj žena za koje će ova poruka (rezultati istraživanja) biti dovoljna da ih ubedi da prestanu sa pušenjem", kaže Margolis. "Ne možete menjati svoje godine, svoje gene i istoriju svoje porodice, ali možete da utičete na to da pušenje skinete sa liste faktora rizika za nastanak raka dojke."

Napišite komentar