Šta je sindrom policističnih jajnika?

Sindrom policističnih jajnika ili PCOS (skraćenica koja se najčešće upotrebljava) je veoma heterogen skup znakova i simptoma sa spektrom poremećaja koji mogu biti veoma blago izraženi, ili, u nekim varijantama, sa težim poremećajima koji dovode do problema u reproduktivnoj, endokrinoj i metaboličkoj sferi funkcije organizma.

Osnovni uzrok poremećaja je multifaktoran i poligenski. Oko definicije sindroma još uvek postoje neslaganja, ali osnovne elemente kliničke slike čine:

  • poremećaj menstrualnog ciklusa
  • povećana aktivnost i koncentracija muških hormona u organizmu žene
  • gojaznost

Iako postoje mnogi ekstraovarijalni aspekti poremećaja, u osnovi je poremećaj funkcije jajnika (ovarijuma).

Kada postoji mogućnost da devojka ima policistične jajnike?

Mogućnost postoji ukoliko su ispunjena dva od tri sledeća kriterijuma:

  1. Postoji poremećaj menstrualnog ciklusa: ciklusi su proređeni i javljaju se na 45 dana do 3 meseca, uz to nema ovulacije.
  2. Postoje elementi povećane aktivnosti i koncentracije muških hormona (androgena): akne na licu i pojačana maljavost na licu, nausnicama, nadlakticama, prednjoj strani grudnog koša, leđima, trbuhu i natkolenicama.
  3. Na pregledu jajnika ultrazvukom utvrđeno da je postoji 12 ili više folikula od 2-9 mm u prečniku, i uz to je povećan volumen jajnika.

PCOS može postojati i bez kliničkih znakova sindroma, u ranom adolescentnom periodu, ali ako postoji sklonost, simptomi se pojavljuju u kasnijem životnom periodu, npr. posle porođaja. Brojni faktori utiču na ispoljavanje PCOS. Jedan od najvažnijih je povećanje telesne težine koje je udruženo sa pogoršanjem simptoma, dok gubitak težine kod gojaznih osoba sa ovim poremećajem poboljšava endokrinološki profil.

Osobe sa PCOS sklone su ranom razvoju arteroskleroze, a 11% osoba sa ovim sindromom ima poremećaj u regulaciji normalne količine šećera u krvi. Povećana koncentracija insulina je osnovni stimulus za povećanu sekreciju androgena iz tkiva jajnika. Ta uzajamna veza insulina i androgena predstavlja glavni razlog za regulisanje telesne težine osoba sa PCOS.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.