U trendu

Statini povećavaju umor

Novo istraživanje pokazuje da osobe koje uzimaju statine mogu da osećaju nedostatak energije ili umor tokom vežbanja.
Statini su lekovi koji se koriste za snižavanje holesterola u krvi. Previše lošeg holesterola (LLD holesterol) povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su srčani napad i šlog.
Kao i svi drugi lekovi, i statini mogu imati neželjene efekte. Kako bi saznali nešto više o tome, istraživači su u novoj studiji obuhvatili preko 1000 odraslih osoba, od kojih niko nije imao srčane bolesti i dijabetes. Polovina učesnika je dobila malu dozu statina ili placebo u periodu od šest meseci.
Šta kaže novo istraživanje?
Učesnici istraživanja su nakon toga odgovarali na pitanja istraživača o tome koliko su se osećali umornije u odnosu na period pre nego što su uzimali lekove. Trebalo je da ocene promenu na skali od pet tačaka, počev od "mnogo gore" do "mnogo bolje".
Osobe koje su uzimale statine češće su doživljavale nedostatak energije i zamor nakon fizičkih aktivnosti u poređenju sa onima koji nisu uzimali statine. Pored toga, ovi efekti su bili izraženiji kod žena.
Ovakav zamor prilikom obavljana fizičkih aktivnosti razlikuje se od retkih i potencijalno fatalnih neželjenih efekata koji su povezani sa statinima. Rabdomiolisis može da izazove jake bolove u mišićima, oštećenje jetre i bubrega, pa čak i smrt. Ipak, istraživači smatraju da je umor i dalje važna stvar.
Koliko je pouzdano istraživanje?
Iako je ovo dobro sprovedeno istraživanje obuhvatilo prilično veliku grupu ljudi, rezultate bi trebalo prihvatiti sa rezervom. Oni koji su učestvovali u istraživanju imali su nizak nivo holesterola i statini im nisu potrebni, a oboleli od bolesti srca i dijabetesa nisu bili uključeni u istraživanje.
Još jedan faktor koji može uticati na pouzdanost ove studije jeste što su istraživači morali da se oslanjaju na informacije prikupljene od učesnika. Možda postoje i drugi razlozi zbog kojih su učesnici izjavili da se osećaju umorno i sa nedostatkom energije, a koji nisu uključeni u nalaze.
Ovo je takođe kratkoročna studija, pa nisu poznati efekti uzimanja statina na nivo energije kod ljudi u dužem periodu.
Zaključak
Ovakva vrsta istraživanja ne može da nam dokaže da uzimanje statina izaziva umor, samo da izgleda da postoji određena veza. Potrebno nam je više dokaza, po mogućstvu iz dugoročnih studija, pre nego što možemo biti sigurni u povezanost između uzimanja statina i umora.
Međutim, dokazano je da statini mogu sprečiti srčane napade i šlog. Dakle, ako uzimate statine, nema potrebe da se zaustavite ili da promenite svoje lekove na osnovu rezultata ovog istraživanja. Ako sa druge strane uzimate statine i osećate se umorno, za to može biti mnogo drugih uzroka, a o tome bi trebalo da porazgovarate sa svojim lekarom.
Istraživanje je vršeno na zdravim osobama kojima nisu ni bili potrebni statini tako da njima nisu bili potrebni ni pozitivni efekti ni negativne pojave, a za srčane bolesnike je od statina ipak više koristi od štete.