U trendu

Teško se može izbeći, a dokazano povećava krvni pritisak i holesterol

Glasan zvuk na poslu ne samo da smeta sluhu već može povećati i nivo krvnog pritiska, ali i nivo holesterola.

Američki Nacionalni institut za zaštitu na radu navodi u novom izveštaju da je smanjivanje nivoa buke na radnom mestu od ključnog značaja kako za sprečavanje gubitka sluha, tako i za sprečavanje povišenog krvnog pritiska i visokog nivoa holesterola u krvi kod radnika.

Predlaže se da se kod radnika izloženih buci češće meri i kontroliše krvni pritisak i nivo holesterola u krvi. Zato istraživači upozoravaju da bučna okruženja na radnom mestu predstavljaju zanemareni faktor rizika za visok krvni pritisak i povišeni holesterol.

Jaka buka je jedna od najčešćih opasnosti na radnom mestu u SAD jer je jedna četvrtina radnika prijavila istoriju izloženosti visokom nivou buke dok su na poslu, kažu istraživači. Mnoga zanimanja izlažu radnike povećanoj buci, a samim tim pogoršavju i njihovo zdravlje.

Lekari Hitne pomoći Njujorka uočili su da se veliki broj njihovih pacijenata javlja na pregled zbog povišenog krvnog pritiska.

Olakšavanje skrininga za specifična zanimanja koja su povezana sa povećanim rizikom od visokog krvnog pritiska i povišenog holesterola može pomoći u spasavanju života, smatraju lekari iz Amerike.

Poznato je da su visok krvni pritisak i visok nivo holesterola poznati faktori rizika za bolesti srca.

Istraživanje

Naučnici Nacionalnog instituta za zaštitu na radu analizirali su podatke iz istraživanja o zdravstvenom stanju u SAD i otkrili da je 41 milion Amerikanaca imao istoriju izlaganja buci na poslu, a 14 procenata je prijavilo izlaganje samo u toku prošle godine.

Podaci govore da 12 odsto radnika ima probleme sa sluhom, 24 odsto je imalo visok krvni pritisak, a 28 odsto imalo je visok holesterol. Izloženost buci u vezi sa radom mogla se povezati sa 58 procenata problema sa sluhom, 14 procenata slučajeva sa visokim krvnim pritiskom i 9 procenata sa visokim nivoom holesterola, pokazala je studija.

Industrije sa najvećom stopom izloženosti radnika buci bile su rudarstvo (61%), građevinarstvo (51%) i proizvodnja (47%).

Zaključak je da je značajan procenat radnika koji su ispitivani imao teškoće sa sluhom, visokim krvnim pritiskom i visokim nivoom holesterola koji se može pripisati buci na poslu.

Ako bi se buka mogla smanjiti na sigurnije nivoe na radnom mestu, potencijalno bi moglo biti sprečeno više od 5 miliona slučajeva problema sa sluhom među radnicima izloženim buci.

Ova studija pruža dodatne dokaze o štetnom uticaju buke na sluh, krvni pritisak i nivo holesterola u krvi, kao i potencijal za sprečavanje ovih stanja „samo ako se smanji buka“.

Studija je objavljena nedavno u „Američkom žurnalu industrijske medicine“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.