Vakcina protiv side

Foto: WikiImages/Pixabay.com

Vakcina protiv side koju su napravili kanadski naučnici biće testirana na ljudima.

Dr Čil Jong Kang i njegovi saradnici sa Univerziteta zapadnog Ontarija (University of Western Ontario, London, Canada) podneli su zahtev Saveznoj administraciji za hranu i lekove Sjedinjenih Američkih Država (FDA,USA) za kliničko ispitivanje ove vakcine na ljudima.

Aplikacija na preko 1000 strana prikazuje testiranje ove vakcine na miševima i bezbroj testova koji su dokazali da vakcina nije toksična. Ovo je rezultat dvadesetogodišnjeg ispitivanja i pokazuje potpuno novi pristup suzbijanju ove bolesti.

Vakcina je napravljena od virusa side (HIV), koji je izmenjen pod uticajem raznih hemijskih agenasa i gama-zraka, tako da je uništena njegova toksičnost.

Za razliku od drugih naučnika koji su koristili fragmente ovog virusa zbog toga što su imali poteškoća da proizvode veće količine ovog virusa s obzirom na povećan rizik, dr Kang je sa saradnicima uspeo da genetski modifikuje virus side i da izbegne probleme koji su drugi naučnici imali.

2 komentara

  • Ivana Spasojević

    Članak je sjajan.

  • Branka Lazić

    Kliničko testiranje – postavlja se pitanje kako je ono zamišljeno? Sida i HIV su različtih definicija, a vakcina protiv side znači vakcina koja bi sprečila da HIV pozitivni obole od side ili je stvorena vakcina protiv HIV-a? U oba slučaja ne vidim kako je moguće kliničko testiranje. U bolnici su već oboleli od side, HIV pozitivni ne mogu da priušte da se igraju sa svojim več oslabljenim imunitetom, a zdravi ljudi bi bili ludi da prihvate da im neko ubrizga vakcinu za koju niko ne može 100% da garantuje da ne izaziva oboljenje, čak i 0.001% bi bio suvišan rizik. Ima li neko detalje istraživanja i planova za kliničko testiranje?

Ostavite komentar