U trendu

Kakvo je pravo deteta u školi?

Sva deca imaju pravo na osnovno obrazovanje, koje je besplatno i obavezno. Deca u školi provode veliki deo svog detinjstva i zato je važno da znaju koja su njihova prava u školi.

Sve što uče u školi treba da bude prilagođeno njihovim godinama i obrazovnim potrebama, ali i da bude i u skladu sa savremenim dostignućima u nauci, umetnosti. Potrebno je da škola prati i podstiče razvoj društva.

U školi su svi dužni da uvažavaju dečiju ličnost i da podstiču njihov pravilan razvoj. Škola se ne smatra samo obrazovnom, već i vaspitnom ustanovom.

Ono što škola i zaposleni u njoj nikako ne smeju da čine je da svojim ponašanjem ugroze dečije zdravlje, razvoj i dostojanstvo, već naprotiv da stvaraju uslove za njihov nesputani razvoj. To znači da niko ne sme nad decom da vrši bilo kakvo nasilje, da zlostavlja i zanemaruje, fizički kažnjava ili omalovažava i vređa njihovu ličnost, isključuje iz vršnjačke grupe, ili seksualno zloupotrebljava.

Ako neka deca imaju neki poseban talenat, dužnost svih odgovornih u školi je da ga prepoznaju i da pomažu da se i dalje razvija.

U školi se prema svoj deci postupa isto i zabranjeno je da se nekoj deci povlađuje ili da im se daje prvenstvo – u školi su sva deca jednaka. Takođe, decu niko ne sme da omalovažava ili izdvaja zato što su pripadnici nacionalne manjine, zbog verske ili polne pripadnosti, zbog smetnje u razvoju i invaliditeta, zbog lošeg zdravstvenog stanja, siromaštva. Škola je dužna da deci obezbedi sva obaveštenja o pravima i obavezama ali i sve drugo što je važno za školovanje.

Ako su neka deca pripadnici nacionalne manjine i školuju se na srpskom jeziku, ona imaju pravo da uče i maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Ukoliko zaostaju u savladavanju gradiva, škola je u dužnosti da im organizuje dopunsku nastavu.

Talentovana deca koja postižu izuzetne rezultate iz određenog predmeta, moraju u školi da dobiju mesto za dodatni rad.

Ocene koje deca dobijaju su javne i saopštavaju se sa obrazloženjem. Ukoliko nastavnik ne obrazloži ocenu, deca imaju pravo da to od njega zahtevaju i da podnesu prigovor na ocenu. Direktoru škole se podnosi žalba u roku od tri dana od saopštenja ocene, ukoliko su deca nezadovoljna zaključnom ocenom po završetku nastave u drugom polugodištu.

(pravadeteta.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.