Koja su prava deteta ometena u razvoju?

Dete sa smetnjama u razvoju ili dete sa invaliditetom su izrazi koje odrasli koriste za decu koja se na neki način razlikuju od svojih vršnjaka i vršnjakinja. To znači da dete ne vidi ili ne čuje dobro, da se kreće uz pomoć kolica, da ne uči istom brzinom kao druga deca, ili nasuprot, baš se odlikuju brzinom, (takva deca se nazivaju hiperaktivna) pa neke stvari radi sa puno energije.

Ovakva deca imaju ista prava kao i sva druga deca i njih niko ne sme da ih gleda drugačije zato što nisu kao druga deca. Imaju svako pravo da idu u redovnu školu, zajedno sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama.  Ako im je gradivo teško i ne mogu sve da postignu – škola je dužna da im prilagodi i olakša nastavni plan. Ukoliko koriste kolica, škola je obavezna da napravi rampu na ulazu u školu i omogući im da što lakše dođu do svoje učionice i ostalih delova škole. Profesori bi u svakom momentu trebali da im izađu u susret.

Takođe, deca koja su ometena u razvoju imaju pravo na zaštitu svog zdravlja, kao i na besplatnu besplatnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira na finansijsku situaciju njihove porodice.

Ukoliko im je potrebno neko pomagalo (invalidska kolica, slušni aparat, proteza ili slično), deca koja su ometena u razvoju imaju pravo da ga dobiju besplatno.

(pravadeteta.rs)

 

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.