Drugi brak i „mešane“ porodice: problemi i smernice

Kada stupate u brak po drugi put, ne udajete se i ne ženite se samo za svog partnera već stupate u brak sa partnerovom porodicom – decom, a partner sa vašom porodicom – decom.

Preuzimanje uloge maćehe ili očuha može biti neverovatno komplikovano. Ako tu kasnije „dođu“ i zajednička deca, odnosi se mogu višestruko komplikovati.

Stupanje u drugi brak otvara veliki broj pitanja:

Koja je vaša uloga u nadgledanju dece?
Imate li pravo da partnerovu decu vi disciplinujete?
Šta kada se vaša i filozofija vašeg partnera o roditeljstvu razlikuju?

Nažalost, ne postoje „ispravni“ i univerzalni odgovori na sva ova pitanja. Svaki par sam za sebe mora da utvrdi kako će postupati: sa partnerom, sa „svojom“ ali i sa „onom drugom“ decom.

Univerzalne smernice

Postoji nekoliko univerzalnih smernica koje mogu pomoći u kreiranju harmonije u „mešanoj“ porodici.

Počnite sa dobrim temeljima u bračnoj vezi:

Parovi najbolje rade kada su njihovi odnosi izgrađeni na čvrstoj osnovi poštovanja, ljubavi i uzajamne podrške.

Kada partneri rade kao članovi tima koji su zaista zainteresovani za ono što je najbolje za svakog od njih, pojedinačno i za vezu u celini, onda su u stanju da se bolje kreću u komplikovanim i emocionalno intenzivnim situacijama.

Naravno, takva osnova mora biti praćena zdravom komunikacijom i u teškim okolnostima.

Razgovori

Razgovarajte o ulozi očuha-maćehe: razgovarajte o svojim strahovima, nadama i snovima za vaše odnose sa decom. Takođe je bitno da razgovarate o svojim uverenjima o ulozi roditelja u vođenju i disciplinovanju.

Što su starija deca, verovatnije je da ih je teže direktno disciplinovati. Međutim, porodice su najače kada deca mogu iskreno i potpuno da shvate i podrže napore roditelja. Pored toga, od ključne važnosti je da očuh-maćeha oseća da njegova razmišljanja i osećanja poštuje njihov supružnik.

Dakle, iako pravi roditelj ima poslednju reč, važno je razmotriti razlike u mišljenjima na pošten način.

Važne zajedničke teme

Kao deo ovih diskusija, dobra je ideja da razgovarate o svojim stavovima o roditeljstvu uopšte:

Šta pojedinačno a šta zajednički mislite da su važne vrednosti za decu?
Koje su vaše misli o najboljim načinima disciplinovanja?
Na koji način želite da provodite vreme zajedno kao porodica?
Kada se vaše perspektive ne usklađuju, važno je da pokušate da razvijete zajedničku sliku porodice koja priznaje i poštuje obe vaše perspektive i razlike u mišljenjima.Održavajte tekuću diskusiju o mešanju porodica:

  • Budite uho slušanja i glas ohrabrivanja jedni drugima.
  • Stalne diskusije i razgovori pomoći će vam da prođete kroz mnoge poteškoće koje će se pojaviti na putu.
  • Razgovarajte i o tome kako održati dobre odnose sa bivšim partnerima koji su roditelji dece.

Takođe, učinite svesni napor da podržite svest i otvorenost dece prema mnogim „igračima“ u porodici (na primer, drugom roditelju, partneru drugog roditelja, babama i dedama…).Dati vreme i pažnju aktivnom negovanju veze između članova porodice:

Iskustva jednih sa drugima i vreme za prilagođavanje često u kombinaciji postanu lepak koji zajedno drži porodicu.

Iako je lepo ponekad imati „slobodno“ vreme, zajednički porodični trenuci su neophodni. Mogu biti jednostavni kao nekoliko minuta zajedno pre spavanja, porodične igre ili zajedniko gledanje filmova ili povremeni izleti. Imajte na umu da je vrsta aktivnosti manje važna od šanse da se međusobno povežete oko neke aktivnosti, makar ona nekada izgledala baznačajno.

Umesto zaključka

Sigurno je da „mešanje“ dveju porodica iziskuje svesni napor i brigu. Negovanje veze uključuje osetljivost na pitanja koja se često pojavljuju u ovim situacijama. Kao i svi odnosi, „mešane“ porodice imaju tendenciju da uspeju i procvetaju kada se u njih ulaže ljubav, iskrenost, poštenje i ljubazna komunikacija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.