U trendu

I to je moguće: vratiti bivšeg (bivšu)

Ma koliko nam govorili da se ono što je jednom polomljeno ne može zalepiti, da ne treba vraćati bivše ljubavi, već tražiti buduće – srce je često duboko iskopano, pa se vredi potruditi.

Samo mudro i promišljeno:

  1. Zamislite svoj život, svoju budućnost s njim – i zamilite pre svega sebe u tome. Tako ćete znati da li vam bivši (bivša) stvarno odgovara. Zamislite i svoj život bez bivše ljubavi – koliko može ili ne može biti lep. Razgraničite šta je sujeta, a šta prava ljubav. Koliko vam je bivša ljubav zaista neophodna?
  2. Radite na sebi – čitajte, učite nove stvari i sl kako biste oplemenili sebe, jer je problem možda u vama. I da, razmišljajte o SEBI.
  3. Pustite da vreme prođe – oboje ćete lakše shvatiti vrednost svog odnosa.
  4. Ne čekajte prvi korak, sami ga napravite!