Ko, šta, koliko

U vezi je potrebno da pružaju oboje, da se oboje trude, neretko su i kompromisi neophodni. Ono što nikome nije potrebno jeste digitronom računati ko, šta, i koliko pruža – to bi ubilo svaku želju za vezom i ljubavlju, a ničemu ne bi doprinelo.
Recimo, brojanje koliko je ko puta prao sudove ili pravio večeru. Ili, toliko sati su na televiziji gledali ono što njega zanima, sad treba isto toliko da gledaju i ono što zanima nju, a njemu je dosadno. Koliko ko kome poklanja. Još gore: koliko ko vremena provodi brinući se o deci – stvari postanu znatno neprijatnije kada u rasprave uvučete i decu.
Ne kažemo da ne treba uopšte obraćati pažnju. Oboje su roditelji, i normalno bi bilo da se oboje brinu o deci, da oboje provode vreme s decom (ne, nije briga o deci samo dati novac). Oboje prljaju, pa je normalno da oboje i čiste (osim ako neko bolešću nije sprečen). Oboje jedu – normalno je da oboje pripremaju obroke. Oboje troše, pa je poželjno da oboje i zarađuju (onda kad je to moguće). I tako redom.
Normalno je da oboje doprinose, i ako jedno izbegava obaveze ili ih ne ispunjava uopšte, to će i te kako smetati, izazivati zlovolju, sukobe, moguće je da će dovesti i do raspada veze. Međutim, merenje i premeravnje je već sitničarenje, najčešće s ciljem da jedno dokaže kako je suvo zlato koje sve obaveze izvršava, dok je ono drugo najobičnija lenština. Ukoliko je situacija zaista toliko drastična, nikakvo merenje i brojanje nije potrebno – uočljivo je, recimo, ako se o deci brine samo ona, ako kućne poslove obavlja samo ona i slično. A ako brojanje i merenje postoje, znači da ipak oboje doprinose.
Naravno, i onda kad oboje doprinose, moguća je nejednakost i to da jedno, ili oboje, osećaju kako se od njih previše traži. Međutim, brojanje tu ništa neće pomoći. Ukoliko su ljudi u stanju da se slože oko zajedničkog života, brojanje im nije potrebno; a ako se ne slažu, brojanje je samo jedan (i to nepotreban) u nizu argumenata kojima se dokazuje da stvari tako neće ići.
Zato, molimo vas, bez merenja i prebrojavanja ko je koliko učinio i šta. Ako ste u stanju da se dogovorite i složite (verbalnim ili neverbalnim putem), uspeće vam i bez brojki i "nabijanja na nos", a ako niste, čemu brojanje?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.