Na današnji dan

- Danas je praznik Sveti mučenik Haralampije. Ovaj veliki svetitelj bio je episkop u Magneziji, a u vreme svog stradanja za veru bio je starac od 113 godina. U vreme cara Septimija Severa, počeo je strašan progon hrišćana. Starac, sveštenik Haralampije nije se krio od progonitelja nego je slobodno i javno propovedao veru Hristovu, mnoge nevernike preobratio i priveo hrišćanstvu, čak i carevu kćer Galinu. Kad su ga zarobili, hrabro je podnosio sve muke, a kad su mu živom kožu odrali, stari svetac reče carskim vojnicima: "Hvala vam, braćo, zato što ostrugavši moje staro telo, vi obnoviste duh moj za večni život." Malo zatim starca su izveli na gubilište, a on se i tu molio Bogu za sve ljude, za njihovo zdravlje, blagostanje i spasenje. I dok je pored njega stajao dželat, on je govorio: "Gospode, ti znaš da su ljudi meso i krv; oprosti im grehe i izlij blagodat Tvoju na sve!" Posle molitve, ispustio je dušu pre nego što je dželat spustio mač na njegov vrat. Sve se to dogodilo 202. godine, a carska kći Galina uzela je njegovo telo i časno ga sahranila.

1445. - Johan Gutenberg odštampao je prvu knjigu - Bibiliju.

1685. - Rođen je Georg Fridrih Hendl, nemački kompozitor, uz Baha najistaknutiji predstavnik perioda baroka u muzici. Živeo je i stvarao najviše u Londonu (blizu 50 godina), pa ga Englezi smatraju svojim (od 1726. engleski državljanin). Do 1717. bio je violinista, orguljaš i kapelmajstor u Nemačkoj, a od 1720. direktor Kraljevske muzičke akademije u Londonu. U prvom periodu pretežno je bio operski stvaralac (40 opera) uz manja muzička dela (kantate, psalmi i dr). Njegove opere u žanru italijanskih opera-serija ("Rodrigo", "Rinaldo", Radamisto", "Julije Cezar", "Kserks"...) pune su dramatike i melodijskog bogatstva. Naročito je značajan kao kompozitor i reformator oratorijuma, kom je dao vokalno-orkestarski oblik i izdvojio ga iz čisto crkvene muzike ("Mesija", "Izrael u Egiptu", "Juda Magbejac", "Samson" i dr).

1886. - Razvijen je postupak proizvodnje aluminijuma.

1886. - "London Times" su prve novine koje su počele sa objavljivanjem malih oglasa.

1910. - U redakciji lista "Novo vreme", na četvrtom spratu hotela "Moskva" u Beogradu, osnovan je Srpski olimpijski klub. To je i prva zvanična olimpijska organizacija Južnih Slovena. Za direktora je izabran kapetan Svetomir S. Đukić, a za počasnog predsednika đeneral u penziji Nikodije Stefanović. U to doba su se oficiri najčešće brinuli o širenju sporta. Zdravlje nacije bilo je od presudnog značaja za svaku vojsku. Srpski olimpijski klub je 1911. promenio ime u Središnu saveznu upravu ili Centralni olimpijski klub, a 1912. je uzeo naziv Srpski olimpijski komitet.

1919. - Benito Musolini osnovao je fašističku partiju u Italiji.

1999. - U Rambujeu su posle 17 dana završeni pregovori između Srba i Albanaca, najavom albanskih predstavnika da u načelu prihvataju ponuđeni sporazum, dok su srpski predstavnici izričito odbacili strano vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji, a strani posrednici odredili dve sedmice kao rok za potpisivanje sporazuma.