Word – Kako dobiti precrtanu nulu? (I deo)

Ponekad, na nekim dokumentima, možda će vam se javiti potreba da kreirate precrtanu nulu, i na taj način jasno razgraničite razliku između nule (0) i karaktera O (O). Najjednostavnije rešenje je kreiranje precrtane nule korišćenjem komande overstrike, tj. promene formata fonta, ali ovo nije najbolje rešenje. Ipak, ovu opciju ne podržavaju svi fontovi. Pa, kako onda dobiti željeni karakter?

Postoji najmanje dva načina kako da dobijete precrtanu nulu u Word-u ukoliko nemate ovakav font. Najlakši pristup predstavlja pritiskanje kombinacije tastera [Ctrl+/], a zatim i kombinacije [Shift+O], za dobijanje velikog precrtanog karaktera O. Ovo je postupak za dobijanje ANSI karaktera 216, varijacije velikog alfabetskog karaktera O. Rezultat ove procedure je karakter koji prilično liči na precrtanu nulu, a jedina razlika koja se primeti je da je ovako dobijen karakter nešto širi u odnosu na ostale u skupu.

Ukoliko vas ova razlika uznemirava, drugi izbor je da koristite umetnuto „polje jednačina“ (equation field) sa definisanim precrtavanjem. Za kreiranje ovakvog polja, pritisnite kombinaciju [Ctrl+F9] za prikaz novog automatskog polja, koje je predstavljeno boldovanom otvorenom i zatvorenom vitičastom zagradom. Word će automatski kurzor postaviti između ovih zagrada markera. Unesite u automatsko polje oznaku jednačine i to na sledeći način:


{eq O(0,/)}

Oznaka eq označava prisustvo jednačine (equation field) u polju. Argument O (obično slovo O) predstavlja komandu za precrtavanje karaktera unutar zagrada koje slede. Unutar zagrada su dva karaktera, nula 0 i kosa crta /. Pazite da kada unosite ovu svojevrsnu formulu, ne ostavite prazan prostor između desne vitičaste zagrade i desne male zagrade. Ukoliko to ne učinite, prazan prostor će biti dodat automatskom polju kao dodatni prazan karakter. Pored ovog, postoji još jedna alternativa, koju ćemo objasniti u sledećem prilogu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.