Word – Kreiranje jednostavnog makroa (I deo)

Najprostije rečeno, makroi služe za automatizovanje uobičajenih aktivnosti u programima. Na primer, recimo da imate potrebu da svaki put kada štampate određeni dokument treba da ga odštampate u pet primeraka. Zbog ovoga ćete svaki put prolaziti kroz meni „File> Print“, uneti „5 copies“ i zatim kliknuti dugme „OK“ za slanje na štampu. Zar ne bi bilo mnogo bolje da samo pritisnete neku kombinaciju tastera ili da kliknete dugme na paleti alatki, pa da vam Word automatski odštampa pet kopija dokumenta? Upravo to za vas rade makroi. Makroi vam dozvoljavaju da zadacima koje često obavljate dodelite prečicu sa tastature ili da kreirate dugme na nekoj od paleta alatki. Oni se inače pišu u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA), ali ih možete kreirati i bez znanja VBA jezika.

Makro može biti kreiran gotovo za bilo koji zadatak koji inače obavljate u Word-u. Možete čak kreirati i makro koji će recimo automatski postavljati određeni tekst (sa bilo kojim formatiranjem) na određeno mesto u dokumentu, što je recimo jako dobro za tipske dokumente kakvi su ugovori ili drugi pravni akti.

Bez znanja VBA jezika makroe možete kreirati tehnikom „snimanja“ (recording), tj. uz pomoć rikordera koji je vrlo sličan tejp-rikorderu kasetofona. Kada započnete sa snimanjem makroa, iskočiće vam na ekranu paleta alatki sa standardnom dugmadi „stop“ i „pause“. Da bi vam ova priča o snimanju makroa bila mnogo jasnija, u sledećem nastavku ćemo kreirati makro koji će nam omogućiti automatsko štampanje pet kopija istog dokumenta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.