U trendu

Word – Zaglavlje i podnožje

Ukoliko želite da vaši dokumenti izgledaju profesionalnije i da budu sa više stila, upotrebite „Header and Footer“ (zaglavlje i podnožje). Header-i se pojavljuju na vrhu svake stranice, na istoj poziciji i istog su formata, a podnožja (Footer) na dnu svake stranice unutar dokumenta.

Kreiraćemo zaglavlje koje se pojavljuje na svakoj stranici dokumenta koji štampamo. Otvorite MS Word i neki vaš, prethodno napisan dokument. Idite na „View“ meni i izaberite opciju „Header and Footer“, i otvoriće vam se Header gde možete da unosite tekst, grafiku, straničenje i dr. Kada je prozor header/footer otvoren ostali tekst na stranici je zasivljen i nedostupan za korigovanje, i obrnuto kada zatvorite ovaj prozor elementi zaglavlja postaju sivi i nedostupni za obradu, tako da je jasno odvojen šta pripada stranici a šta zaglavlju/podnožju. Zapazite da se istovremeno sa pojavom zaglavlja/podnožja pojavljuje i „Header and Footer“ paleta sa alatkama. Sada možete recimo uneti naslov dokumenta u zaglavlje i odgovarajuće ga formatirajte, i taj naziv će se pojavljivati na svakoj stranici. Ovde možete izvesti i straničenje dokumenta i to tako što postavite kursor na mesto gde želite da se pojavljuju brojevi strana i jednostavno pritisnite taster „Insert page number“ koji se nalazi na „Header and Footer“ paleti alata.

U telo zaglavlja/podnožja moguće je dodati i tako još više obogatiti vaš rad. Ukoliko imate gotov crtež ili sliku otvorite „Header and Footer“, postavite pokazivač na mesto gde želite da ubacite grafiku i izaberite sa padajućeg menija „Insert“ opciju „Picture->From file“, pronađite vašu sliku na disku i jednostavan dvoklik će je ubaciti u zaglavlje/podnožje. Ukoliko se plašite da će vaša grafika preći preko linije margina, podesite veličinu margina na manju veličinu, izborom menija „File->Page setup“. Sve ovo gore navedeno se odnosi i na footer/podnožje, znači i zaglavlje i podnožje mogu da se postave istovremeno i da budu isti na svakoj stranici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.