U trendu

Zamena prekidača za svetlo

Jedan od najjednostavnijih zahvata na električnim instalacijama u kući je zamena jednopolnog prekidača. Možete poželeti da ga zamenite zbog dotrajalosti, jer je fizički oštećen pa postoji opasnost od strujnog udara, zbog toga što više uopšte ne funkcioniše, ili jednostavno zato što želite da postavite prekidač novijeg dizajna.
Kao i kod svakog posla i kod ovog je neophodno obaviti neke pripreme: spremiti odgovarajući novi prekidač i potreban alat, isključiti osigurač (odvrnuti ga ukoliko je reč o topivim osiguračima) na delu instalacije na kojem se nalazi prekidač predviđen za zamenu, ili potpuno isključiti struju na glavnim osiguračima; to može da predstavlja problem ukoliko osvetljenje u prostoru u kojem radite nije adekvatno.
Ovaj zahvat moguće je obaviti jednim jedinim odvijačem, ali bi bilo poželjno da se koristi ispitivač napona (poznat i kao glinarica ili glin lampa). Ukoliko niste sigurni da li je izbačen pravi osigurač, ispitivačem možete proveriti ima li napona na nekoj od žica koje se zavrću na kleme prekidača. Dakle, ako je reč samo o zameni prekidača, najlakši način je da ostavite svetlo uključeno, a zatim isključujete osigurač po osigurač dok ne nestane svetla. Ako iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da to izvedete, recimo da je prekidač izvarničio na kontaktima pa ne možete više da njime uključite svetlo, onda vam je neophodan ispitivač napona.
U svakom slučaju, za početak skinite stari prekidač. To se obično radi na sledeći način: otpustite oba zavrtnja koja se nalaze na prednjoj strani prekidača i tako oslobodite prekidač iz dozne (plastične kutije ugrađene u zidu). Ako do sada niste isključili osigurač, oprezno izvucite prekidač iz zida koliko vam to žice dopuštaju, a onda ispitivačem proverite da li ima napona na nekoj od žica; ako ste konstatovali da ga ima, isključujte osigurač za osiguračem dok se ne uverite da ste našli pravi i da je nestalo napona na kontaktima prekidača. Kada ste locirali pravi osigurač, ostale možete ponovo uključiti, naročito ako imate potrebe za dodatnim veštačkim osvetljenjem.
Sad kad nema napona na žicama prekidača, posao je vrlo jednostavan. Treba odvrnuti zavrtnje na kontaktima prekidača, žice postaviti u kleme drugog, novog, unapred pripremljenog prekidača i učvrstiti ih za to predviđenim zavrtnjima ili na neki drugi način (postoje i kleme sa oprugom i polugom; poluga se pritisne i ubaci se žica, a kada se poluga otpusti, žica ostane stegnuta u klemi), zatim se prekidač vrati u doznu; i to ponekad može da predstavlja problem ako su žice iza prekidača malo duže a pri tom prilično neelastične, ali to se rešava primenom sile, pri čemu, naravno, ne treba preterivati.
Noviji prekidači obično imaju ukrasne maske pa su u ovoj fazi rada potpuno ogoljeni, ali su zavrtnji za stezanje u doznu na istom mestu kao i kod starog tipa. Kada ste postavili prekidač u odgovarajući položaj, limeni okvir prekidača je potpuno naslonjen na zid a prekidač stoji vodoravno, zavrnite zavrtnje koji stežu prekidač u zidu.
Vratite ukrasnu masku na prekidač, uključite osigurač i upalite i ugasite svetlo kako biste proverili da li ste dobro obavili posao.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.