Digitalni stil života (I)

Informacione tehnologije i Internet sve više se okreću ženama i ženskim potrebama: nasuprot početnoj hardcore koncepciji, po kojoj je sve sa atributom „digitalno“ bilo vezivano za mušku sferu delovanja, danas su žene u velikom broju stupile u carstvo digitalnog. Premda je broj studentkinja informatike i sličnih disciplina još uvek manji od broja muškaraca (usled prisutnih rodnih stereotipa), oblasti poput internet biznisa, online komunikacije ili različitih oblika organizovanja (diskusione grupe, udruženja itd.) veoma su „ženske“.

To ujedno govori i o svojevrsnoj (sporoj, ali prisutnoj) transformaciji Interneta od prilično hladnog informacijskog autoputa, kako je često opisivan, do seoskog ugla, mesta gde se ljudi bez pritiska okupljaju, komuniciraju i razmenjuju različite stvari. Dakle, promena od „tvrdog“ (muškog, „ozbiljnog“) sajber prostora do „mekog“ (ženskog, otvorenog).

Taj aspekt informacione revolucije zahteva visok stepen prilagodljivosti i, pre svega, volje da se prihvati promena. Razlog zašto se sve više žena (u odnosu na broj muškaraca) prepušta različitim oblicima online života neki istraživači vide u tome što su žene (doskoro) bile prinuđene na to da prihvate veće promene poput braka ili rađanja, dok je muškarcima život mogao da teče manje-više isto. Ipak (i pre svođenja na sociobiologiju), možda je pre u pitanju posledica „velikog procesa buđenja“, koji je izveo žene na put sticanja subjektivnosti i punih sloboda. Internet sa svojom anonimnošću, otvorenošću i odsustvom mnogih opreka koje u svakodnevnom životu mogu veoma ometati obavljanje željenih aktivnosti danas možda predstavlja jedno od idealnih mesta za žene.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.