Kakva prava imaju trudnice tokom trudnoće i nakon porođaja? (1)

Otkrile ste da ste u drugom stanju, nema li lepše vesti!! S druge strane, postoji bojazan šta i kako dalje, bar što se tiče radnog mesta i rešenja od strane poslodavca. Razne misli vam se motaju po glavi, da li možete odmah uzeti bolovanje, da li još možda raditi, šta vam poslodavac nudi…

Iako važeći Zakon o radu formalno pruža snažnu podršku materinstvu, često se dešava da se njegove odredbe zaobilaze, a ponekad i otvoreno krše. Trudnice treba da budu svesne da je potrebno da se na vreme informišu o svemu, kako bi se izbegle sve neprijatnosti i iznenađenja.

Ako ste zaposlene na određeno ili neodređeno vreme, i tokom trudnoće ili odsustva nakon porođaja, istekne rok na koji ste zaključili Ugovor o radu, poslodavac nije u obavezi da vam ga produži. Nakon isteka ovog roka, svoja prava ostvarujete isključivo kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ako ste zaposlene na neodređeno vreme, za vreme trudnoće ili porodiljskog odsustva, poslodavac ne može da vam otkaže ugovor o radu.

Za vreme trudnoće nije preporučljivo da radirte na poslovima koji su štetni za vaše zdravlje i zdravlje deteta, a naročito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta. Takođe, nije preporučljivo da radite prekovremeno i noću.

Procenu o zdravlju žene i deteta daju lekar, odnosno lekarska komisija ukoliko je u pitanju sprečenost za rad duža od 30 dana.

Kada ginekolog izda potvrdu o sprečenosti za rad (o bolovanju), žena je dužna da je dostavi poslodavcu u roku od 3 dana. Potvrda ginekologa odnosi se samo na odsustvo do 30 dana, a ukoliko postoji potreba za njegovim produženjem, potreban je izveštaj lekarske komisije koji se takođe dostavlja poslodavcu. Troškove naknade tokom bolovanja radi trudnoće snosi poslodavac za prvih 30 dana odsustva, a za odsustva koja su duža od toga budžet Republike Srbije preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tokom bolovanja u trudnoći, žena ima pravo na naknadu u visini od 65% prosečne zarade iz prethodna 3 meseca. Pojedine lokalne samouprave, dotiraju i preostalih 35% prosečne zarade tokom bolovanja, ali se ove dotacije odnose samo na bolovanja duža od 30 dana.

Poslodavac nije u obavezi da naknadu tokom bolovanja dužih od 30 dana isplaćuje istovremeno sa zaradama ostalih zaposlenih,već tek onda kada sredstva RZZO-a prispeju na njegov račun.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.