U trendu

Žene će postati ekonomski ravnopravne tek za dva i po veka?!

Žene će postati potpuno ekonomski ravnopravne sa muškarcima tek za dva i po veka, a, ukupno gledano, jaz između polova najmanji je na Islandu, navodi se u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma.

Polne razlike su velike i na političkom planu, žene će u toj oblasti morati da čekaju još najmanje 95 godina da bi bile ravnopravne sa muškarcima.

Polni jaz najviše je smanjen u obrazovanju – u toj oblasti žene bi mogle da budu potpuno ravnopravne za 12 godina.

Od ukupno 153 zemlje obuhvaćene istraživanjem potpuna ravnopravnost žena i muškaraca u obrazovanju ostvarena je u njih 40.

Istovremeno, učešće žena na tržištu rada stagnira, a finansijska nejednakost veća je nego pre.

Razlog za to je pogoršanje stanja u slabijim ekonomijama i onim u razvoju.

Učešće žena u ekonomiji i njihova situacija na tom području najveći su izvor zabrinutosti.

Ženama će trebati 257 godina da se izjednače sa muškarcima u toj oblasti.

Problem je u tome što roboti i mašine preuzimaju veliki deo poslova koje su do sada radile žene.

Najveći izazov u budućnosti biće nedostatak zastupljenosti žena na novim poslovima, navodi Svetski ekonomski forum.

Island je jedanaestu godinu zaredom zauzeo prvo mesto među 153 zemlje po indeksu ravnopravnosti žena i muškaraca.

Na drugom mestu je Norveška, a na trećem Finska, koja je u ovogodišnjem izveštaju zamenila poziciju sa Švedskom.

Na petom mjestu je Nikaragva, na šestom Novi Zeland, a na sedmom Irska.

Među 10 zemalja s najmanjom razlikom između žena i muškaraca našle su se i Španija, Ruanda i Nemačka.

Najveće poboljšanje u odnosu na prošlu godinu zabiležile su Albanija, Etiopija, Mali, Meksiko i Španija.

Napišite komentar