U trendu

Alarmantni signali: Kako prepoznati psihopatu? Na 1 stvar posebno obratite pažnju

I dok će se mnogi pitati kako nisu ranije primetili, bitno je znati najvažniju stvar, psihopata najčešće ne izgleda tako, već u potpunosti suprotno. Mio, darežljiv, brižan, fin i vaspitan, jer su to putevi i načini koji omogućavaju da se naumljeno i isplanirano sprovede u delo.

Ne postoji bilo čija krivica kada se ostvari određeni odnos sa psihopatom, bilo da se radi o prijateljskim, ljubavnim, poslovnim ili bilo kojim drugim odnosima. Jedini krivac u svemu jeste osoba koja se karakteriše kao psihopata.

Ovo je termin koji se koristi u nezvaničnim i neformalnim govorima, termin razumljiv širim masama, dok nauka ovo određuje i uviđa kao poremećaje u ponašanju koji dovode do određenih obrazaca ponašanja koji su na štetu društva. Glavno pitanje jeste da li se psihopata može prepoznati na vreme i kako otkriti da neko ima poremećaje u ponašanju koji mogu dovesti do negativnih iskustava i ishoda? Stručnjaci kroz ponašanja i postupke lako uvide određene obrasce ponašanja, ali skoro svaki psihopata, ima crte ličnosti koje se preslikavaju skoro po principu copy – paste.

Nedostatak kajanja i empatije

Karakterna crta koju je mnogo teško otkriti ukoliko se ne zainteresujete da proverite u kojoj meri je sikrena empatija, u kojoj meri su iskrena osećanja jednog čoveka. Psihopate su manipulatori. U najvećoj meri manipulišu osećanjima, pa kroz svoje ponašanje manipulišu osećanjima drugih, zbog čega se stiče utisak da se radi o empatičnoj, osećajnoj osobi, koja i kada nešto pogreši to radi s namerom da pokaže da se kaje, iako kajanje ne postoji.

Psihopate su apatične, bez osećanja krivice i kajanja. Privid koji se daje je nešto sasvim drugo, manipulatorski čin. Empatija se ne ogleda u trenutku, a kajanje posebno ne, pa kada uvidite da nežnija osećanja i kajanje zbog pogreške traju koliko i ubeđivanje, već se može paliti alarm da se radi o manipulatoru i/ili psihopati.

Nepostojanje granica između dobrog i lošeg

Formiranje razmišljanja na osnovu kojeg se razlučuje da li je nešto dobro ili loše dešava se u prvim godinama detetovog života. Kasnije se to razmišljanje nadopunjuje, uviđanjem, iskustvima, raznoraznim situacijama, ali se osnova postavlja u ranom detinjstvu. Kada govorimo o psihopatskoj ličnosti, tj. ličnosti sa poremećajima u ponašanju koji dovode do toga da se karakteriše kao psihopata, ta granica ne postoji. Ne postoji jasno uviđanje šta je dobro, a šta je loše, kao što ne postoji ni granica u rađenju nečega lošeg.s tim u vezi, psihopate su često deo kriminalnih radnji, postupaka, budući da svoj cilj sprovode na sebi dostupan, najjednostavniji i najbliži način. Psihopata neće razmišljati da li je određeni put dobar ili loš ako dovodi do cilja, budući da u svojoj svesti nema potrebu da razgraničava način, niti sredstvo, već cilj. Ali, do tog cilja će doći tako da sebe ne povredi, da sebi ne naškodi, bez razmišljanja o povređivanju drugih.

Lako povređivanje drugih

Kao što u smeru ka cilju ne razmišlja da li će neko biti povređen, oštećen, tako je i u celokupnom  funkcionisanju i življenu jedne psihopatske ličnosti. Manipulatorski, psihopata stvara privid brige, ljubavi, pažnje, koja navlači “zavesu“ preko svega. Nakon toga, povređivanja se bliskim ljudima dešavaju na različitim načinima, koja se završavaju prividnim kajanjem, lažnim suzama, opravdavanjima, obećanjima… Psihopata vrlo lako povređuje, baš kao što lako manipuliše, budući da u ovakvim poremećajima ponašanja ne postoji uključenost osećanja.

Psihopatski poremećaj čini da osoba sve što radi radi za sebe i zbog sebe: odvlači vam pažnju od bitnih stvari i želi da je pridobije za sebe, želi da brinete samo o njemu, da mu pružite ugodnost. Sva ostala sredstva kojima se koristi psihopata predstavljaju oruđe koje se primenjuje nekada milom, a nekada silom. I jedno i drugi predstavljaju zlostavljanje.

Manipulacija, ubeđivanje, povređivanje na emotivnom nivou, sve ovo predstavlja psihičko zlostavljanje. Fizičko zlostavljanje može, a i ne mora doći na sve to, kao jedan od poslednjih načina podređivanja osoba sebi. Zato se psihopata tretira i shvata kao zlostavljač od momenta stupanja u bilo kakav odnos, a shvatanje glavnih karakternih crta kao ukazivača na to  znači nepristajanje da budete marioneta i oruđe u tuđim rukama.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar