U trendu

Mapa koja će vas sigurno iznenaditi: Evo sa kojim narodima Srbi dele najviše genetskog materijala

Nije kako smo mislili

Čuveni mit „mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima“, zapravo nema veze sa životom. Srpski i Turski geni su veoma različiti, a najviše sličnosti imamo s Makedoncima (93%)

Društvene mreže preplavila je mapa koja prikazuje sliku evropskih zemalja na osnovu haplogrupa. U pitanju su grupe koje dele zajedničkog pretka i mogu da budu jedan od načina na koji može da se posmatra genetski sastav neke populacije.

Kod ljudi, haplogrupe mogu da se baziraju na Y-DNA, koja se prenosi s očeva na sinove, ili na mtDNA, koja se prenosi s majki na potomke oba pola.

Velika Eupedijina mapa zasnovana je na Y-DNA, što znači da prikazuje samo muške zajedničke pretke, i to iz sledećih grupa:

R1b: keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski
R1a: slovenski, kurganski, arijski
E3b: grčki, bliskoistočni, severoafrički
I1: germanski (nordijski)
I2a: južnoslovenski, sardinijski
I2b: germanski (saksonski)
J1: jevrejski, arapski
J2: grko-romanski, anatolijski, mesopotamski
G: kavkaski, gruzijski, jermenski
T: egipatski, bliskoistočni
N: uralo-finski, sibirski
Q: hunski, srednjoazijski

Grupe I1, I2b, I2a1 i I2a2 spadaju u mezolitičke Evropljane, grupe N1c1, G2a, E1b1b i T u neolitičke imigrante, a grupe R1a, R1b, J1 i J2 spadaju u imigrante iz bronzanog doba, piše Index.

Sastav haplogrupa za Srbe tako iznosi (Y-DNA) iznosi I1 8,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 33% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 0,5% (germanski-saksonski), R1a 16% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 8% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 8% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0,5% (jevrejski, arapski), E1b1b 18% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 1% (egipatski, bliskoistočni), Q 1,5% (hunski, srednjoazijski) i N 2% (uralo-finski, sibirski ).

Za Hrvate, sastav haplogruopa iznosi I1 5,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 37% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 1% (germanski-saksonski), R1a 24% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 8,5% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2,5% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 6% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 1% (jevrejski, arapski), E1b1b 10% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 0,5% (egipatski, bliskoistočni), Q 1% (hunski, srednjoazijski) i N 0,5% (uralo-finski, sibirski ).

Sastav haplogrupa za Slovence donekle je drugačiji od sastava halogrupa Hrvata i Slovenaca, s većom zastupljenošću grupa I2*/I2a i R1b, pa iznosi I1 9% (germanski-nordijski), I2*/I2a 20,5% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 1,5% (germanski-saksonski), R1a 38% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 18% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 1,5% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 2,5% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0% (jevrejski, arapski), E1b1b 5% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 1% (egipatski, bliskoistočni), Q 0% (hunski, srednjoazijski) i N 0% (uralo-finski, sibirski).

Sastav haplogrupa za Bošnjake iznosi I1 4% (germanski-nordijski), I2*/I2a 56% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 0% (germanski-saksonski), R1a 16% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 3% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 3,5% (grko-romanski, anatolijski, mezopotamski), J*/J1 0,5% (jevrejski, arapski), E1b1b 10% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 0,5% (egipatski, bliskoistočni), Q 0,5% (hunski, srednjoazijski) i N 0,5% (uralo-finski, sibirski).

Sastav haplogrupa za bosanske Srbe iznosi I1 2,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 31% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 2,5% (germanski-saksonski), R1a 13,5% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 6% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 1% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 8,5% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0% (jevrejski, arapski), E1b1b 22,5% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 2% (egipatski, bliskoistočni), Q 2% (hunski, srednjoazijski) i N 2,5% (uralo-finski, sibirski).

Za bosanske Hrvate, sastav haplogrupa iznosi I1 0% (germanski-nordijski), I2*/I2a 71% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 2% (germanski-saksonski), R1a 12% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 2% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 1% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 1% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0% (jevrejski, arapski), E1b1b 9% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 0% (egipatski, bliskoistočni), Q 0% (hunski, srednjoazijski) i N 0% (uralo-finski, sibirski).

Internet preduzetnik Istok Pavlović malo se detaljnije pozabavio ovom mapom i iz prikaza Evrope na nivou haplogrupa (zasnovanih na Y-DNA) naveo nekoliko veoma interesantnih činjenica.

– Čuveni mit „mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima“, zapravo nema veze sa životom. Srpski i Turski geni su veoma različiti.

– Naše „crnilo“ potiče zapravo od starosedeoca Balkana (Tračani, Iliri, Dačani…) s kojima su se izmešali Sloveni koji su se doselili.

– Srbi imaju veoma malo „slovenskih“ gena (R-M458, koji se smatraju tipično Slovenskim genima kod nas su zastupljeni max 12%)

– Ono što se najverovatnije desilo jeste da su „crni“ starosedeoci Balkana poprimili jezik došljaka, Slovena koji su njima bili nekakva „elita“. Sloveni su izdominirali kulturološki, a Tračani i Iliri genetski jer su bili brojniji.

– Priroda ne zna za Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albance… Svi balkanski narodi su poprilično slični, kao. npr Norvežani i Šveđani. Naše razlike su isključivo kulturološke.

– Zapravo, cela postavka u kojoj mi uopšte poredimo Srbe s Turcima, Rusima, Bugarima… je pogrešna. Priroda ne zna za „nacije“. Kompletna paradigma genetike je u potpunoj suprotnosti sa paradigmom „nacija“. Svi ljudi su kombinacija različitih grupa gena. Svaki pokušaj dokazivanja ko je Srbin, a ko Hrvat ili Bošnjak uz pomoć genetike, zapravo dovodi do zaključka da ni Srbi ni Hrvati ni Bošnjaci ne postoje – iz tačke gledišta prirode.

– Makedonci i Srbi imaju najviše istih gena (96%). Osim toga, nama najsličniji su Grci i Mađari.

Evo i liste nekih naroda po genetskoj sličnosti sa Srbima:

Makedonija 96%

Grčka 66%

Mađarska 65%

Ukrajina 62%

Rumunija 61%

Litvanija 57%

Bugarska 53%

Poljska 52%

Italija 51%

Maroko 48%

Tunis 43%

Turska 42%

Rusija 32%

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.