Ovu molitvu treba izgovoriti i šta znači ako osvane sunčan dan: Običaji i verovanja na Sretenje

Srpska pravoslavna crkva i verni narod obeležavaju danas Sretenje Gospodnje.

Sretenje je jedan od 12 najvećih praznika hrišćanstva, a sama reč „sretenje“ označava susret.

Ovaj praznik praznuje se od samog početka hrišćanstva, ali je kao svečanost uveden tek u šestom veku u vreme cara Justinijana.

Četrdesetog dana od rođenja Hristovog donese Presveta Deva Bogorodica svog sina božanskog u hram jerusalimski da ga posveti Bogu i da se očisti. Ni jedno ni drugo ne bi potrebno, ipak Zakonodavac nije želeo da se ogreši o zakon Svoj koji je dao kroz slugu i proroka Mojsija.

Otac Jovana Preteče, Zaharija bi u hramu prvosveštenik i postavi Mariju Devu na mesto za devojke, a ne na mesto za žene. Tom prilikom se pojaviše starac Simeon i Ana, kći Fanuilova.

Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče:

– Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po reči svojoj, s mirom, jer oči moje videše spasenje tvoje, spasenje koje si pred svim narodima spremio, svetlost da narode obasjava i slavu naroda tvoga Izrailja.

Ana, koja od mladosti služaše Bogu u hram postom i molitvama i sama poznade Mesiju, pa proslavi Boga i objavi Jerusalimu celom dolazak Dugočekanog.

Fariseji se naljutiše na Zakariju što stavi Devu Mariju međ’ devojke, a ne međ’ žene, pa obavestiše Iroda cara o tome. Uveren da je to Novi Car, posla ljude da ubiju Isusa. Božanska porodica beše već izmakla iz grada i uputi se u Misir po uputima anđela Božjeg i izbegoše preki sud Iroda.

Međ’ vernim narodom se smatra da je na ovaj praznik Bogočovek imao susret sa ljudima, ali da se desio i susret duše sa Bogom.

Molitva

Care nebesni, Utešitelju, Duše istine! priđi i useli se u nas. Bože, Duše Sveti, Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Verovanja i običaji

Veruje se među narodom srpskim da se na ovaj dan sreću zima i leto. Smatra se da ako na Sretenje osvane sunčan dan, medvedi će se uplašiti senke vlastite i vratiti se u zimski san pa će zima potrajati.

Obavezno je da se na ovaj dan pale sveće, jer se veruje da plamen sveće kuću štiti od groma i nesreće.

Mlade devojke treba da paze koga će izjutra sresti jer će im mladoženja biti po takvom liku, izgledu i karakteru.

Sretenje Gospodnje je u istoriji Srbije bilo značajan datum, te tada i Karađorđe diže barjak među velikašima u Orašcu i otpoče bunu protiv turskog zuluma. Tačno 31 godinu kasnije u Kragujevcu bi proglašen prvi demokratski ustav Srbije – Sretenjski. Godine 1909. u Skoplju bi održana prva skupština Srba u Osmanskom carstvu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.