U trendu

Proverite imate li poremećaj koncentracije: Pronađite slovo O za 9 sekundi

Brzo uočavanje nepravilnosti i ne ometanje slike pokazuje da imate jaku koncentraciju.

Test pokazuje dva skupa slova, slova ‘Q’ i ‘O’. Oba skupa od pet redova imaju jedno ‘O’ u sebi. Vaš zadatak je da za devet sekundi pronađete oba uljeza.

Zagonetka koja se proširila društvenim mrežama zasnovana je na istraživanju koje je sprovela profesorka Nili Lavi, sa UCL Instituta za kognitivnu neuronauku, koja je koristila slične zagonetke koristeći dva različita slova.

Ona je rekla: „Svi znamo iz ličnog iskustva da su neki ljudi skloniji gubitku pažnje od drugih.

„U isto vreme, znamo da nepažnja i rasejanost karakterišu ljude sa kliničkom dijagnozom poremećaja pažnje/hiperaktivnosti (ADHD).

Na osnovu istraživanja sprovedenog sa 174 odrasle osobe, ona je pretpostavila da „možda postoji osobina odvlačenja pažnje koju svi imamo u određenom stepenu, a klinički kraj spektra se vidi kao ADHD“.

Od učesnika je zatraženo da na ekranima traže „ciljano“ slovo u krugu slova i da pritisnu taster čim ga pronađu.

U 25 odsto od 384 suđenja, slika poznatog crtanog lika koja odvlači pažnju pojavila se iznad ili ispod kruga slova.

Ova slika crtanog filma nije imala nikakvog uticaja na zadatak vizuelne pretrage, a distrakcija učesnika je merena stepenom do kojeg je crtani film usporio njihove odgovore.

Nakon kompjuterizovanih zadataka, učesnici su završili meru samoprocene simptoma ADHD-a u detinjstvu.

Rezultati su pokazali da je rastresenost učesnika povezana sa nivoom simptoma ADHD-a koje su prijavili da su iskusili u detinjstvu.

Korelacija između rasejanosti i simptoma ADHD-a koja se održava u čitavom nizu rezultata, sugeriše da je rasejanost kontinuirana osobina koja se kreće od niske do visoke u opštoj populaciji.

Profesorka Lavi je rekla da nalazi pokazuju da je „rasejanost osobina koja je prisutna već u detinjstvu i predisponira ljude na propuste pažnje i tokom odraslog doba.“

Nalazi su objavljeni u Psichological Science, časopisu Udruženja za psihološke nauke.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.