U trendu

Svaki čovek ima bar 12 životnih prekretnica, a ove godine su presudne

Rudolf Stejner, austrijski filozof i učitelj antropozofije, razvio je teoriju ličnog razvoja čiji je smisao ostvarenje celovitosti, a koja se temelji na sedmogodišnjim ciklusima.

Ti ciklusi imaju svoju poveznicu i u astrologiji. Naime, svakih sedam godina planeta Uran, koja simboliše revolucionarne promene i razvoj individualnosti menja astrološki znak i tada često dolazi do krucijalnih promena u našim životima, kao što su razvod, promena posla, preseljenje, prekid nekih odnosa i slično.

Stejner je smatrao da se sedmogodišnji ciklusi odvijaju tokom celog života i da mogu biti od ključnog značaja lekarima, nastavnicima, psihijatrima i društvenim naukama.

0-7 GODINA

Ovde je početak svega, stvaraju se temelji na kojima će se izgraditi naša struktura. Novorođenče u sebi već nosi potencijal inteligencije, kreativnosti i ličnosti. Tokom te rane faze najistaknutiji su instinkti gladi, potreba za ljubavlju, zaštitom i podrškom. Prva godina najvažnija je za razvoj moždanih ćelija, mozak deteta razvija se velikom brzinom. U prvom ciklusu prolazimo kroz proces učenja koji uključuje motoričke pokrete, govor, odnos prema sebi i našoj okolini. Usvajamo osnovna znanja o tome šta je korisno, zabavno ili štetno. U zavisnosti od toga koje odgovore dobijamo od drugih, usvajamo navike i reakcije koje se kasnije teško menjaju. Učimo govor i jezik. Potpuno smo zavisni od staratelja koji brinu za naše fizičke, emocionalne i društvene potrebe.

Veliki bes, strah, bol javljaju se ako staratelj zanemaruje ili napusti dete. Ako u ovom dobu izostane emocionalna podrška i briga, reč je o traumi koja se manifestuje u odraslom dobu, kada nas partner napušta ili se emocionalno distancira. Kod odojčadi i kod malog deteta postoji želja za bezuslovnom ljubavlju i potreba da uvek bude u blizini voljene osobe. Osnovna potreba je ona za povezanošću i bliskošću koja je prisutna i u odraslom dobu. Ako u ovoj fazi nastane trauma, kasnije možemo da osećamo snažnu i silovitu, pa i očajničku potrebu za voljenom osobom i silno se bojimo napuštanja. Mnoga osećanja straha, zavisnosti i nesigurnosti imaju koren u ovoj fazi životnog ciklusa.

7-14 GODINA

Dete počinje da otkriva koncepte i povezanost ideja i emocija. Evidentne su i velike fizičke promene. Timus ili grudna žlezda se smanjuje, razvija se osećaj za ispravno i pogrešno, kao i društvena odgovornost. Znak fizičkog i psihološkog rasta je gubitak mlečnih zuba i rast trajnih. Reč je o ulasku u novu zrelost. Dete stvara svoj unutrašnji svet. To je svet junaka, opasnosti i žive mašte. Kad timus izbledi, a polni organi se razvijaju, ličnost prelazi u turbulentni svet puberteta i adolescencije. Otkrivaju se zanimanja i aktivnosti kojim će se dete baviti u odraslom dobu. Uče se da kontrolišu instinkti u korist grupne dinamike, uči da dele sa drugima, komuniciraju. Navike naučene u prvom ciklusu sada postaju deo karaktera deteta koje raste.

14 -21 GODINA

Postajemo svesniji sebe. Može se reći da razvijamo samosvest. Raspon emocionalnih interesa širi se u raznim smerovima, javlja se interes za muziku, umetnost, književnosti i ljude. Ustanovljeno je da se u pubertetu razvija sposobnost razlikovanja suptilnih tonova boja i zvuka. Ovo je i vreme buđenja nezavisnosti i separacije od roditelja. Suprotni pol i seks postaju sve važniji, rađa se novi spektar emocija. To je i vreme potrage za svrhom života, za nezavisnošću, realizacijom nekih izbora. Testiramo društvena i lična ograničenja. Rađa se i svest o seksualnosti. Budući da je to burno razdoblje života za većinu nas, verovatno će biti i vreme intenzivnih i nezaboravnih iskustava. Prisutne su velike promene, od fizičkih, emocionalnih, moralnih do kognitivnih. Često prolazimo i kroz iskustvo gubitka. Svet bezbrižnog detinjstva bledi, a iskustva donose i prve značajnije emocionalne rane. Emocionalni razvoj u ovom dobu popraćen je nesigurnošću i nespretnošću u intimnim i seksualnim kontaktima. Prisutna je želja za istraživanjem odnosa s drugima. Još uvek otkrivamo koje su naše granice i potrebe, a seksualni nagon je teško savladiv. Partnere biramo zbog zadovoljenja sopstvenih potreba, negujemo romantični pogled na svet i nismo uvek svesni ko je pored nas.

21-28 GODINA

Reč je o razdoblju u kojem mentalno i emocionalno ulazimo u odraslo doba. Počeli smo da gradimo temelje karijere i intimnih odnosa s nadom da će nam ostvarenja omogućiti poštovanje i ugled u svetu odraslih. Pojavljuju se sposobnosti uvida, intuicije, prosuđivanja i razumevanja stvarnosti. Iskre interesa koje su tinjale u prethodnim ciklusima počinju da se razvijaju. Ako smo u prethodna dva ciklusa imali zdrav emocionalni razvoj, sada možemo da razvijamo emocionalnu zrelost koja se manifestuje kao prepoznavanje partnerovih potreba, a da se pritom ne negiraju sopstvene.

Želimo da budemo nekome nešto, a emocionalna zrelost podrazumeva da se ulaskom u vezu ne gubi sopstvena volja i nezavisnost. Postajemo svesni problema koji se javljaju u odnosu s drugima. Potreba za slobodom s jedne strane i želja za vezanošću s druge, mogu da stvore unutrašnji konflikt. U ovom razdoblju počinjemo da se suočavamo sa problemima i bolom koji smo proživeli u najranijem detinjstvu, a to se najviše očitava u području intimnih odnosa, življenja partnerske uloge i načina na koji rešavamo probleme. Ako sada ne detektujemo neke svoje rane i unutrašnje konflikte, to suočavanje će biti mnogo direktnije u ciklusima koji slede.

28-35 GODINA

Kako godine prolaze, promene postaju sve suptilnije. U ovom ciklusu kreativni procesi uma su najaktivniji. Istraživači i izumitelji svoje najveće izume ostvaruju upravo u ovim godinama. Centri mozga su na vrhuncu svoje delotvornosti približno oko 35. godine života. Većina velikih verskih učitelja, umetnika kao što su Isus, Buda, Sveti Pavao, pesnik Dante Aligijeri došli su do velikih spoznaja i ostvarenja upravo tokom ovog ciklusa. Sada više proučavamo sebe i emocionalne uticaje koji su oblikovali našu ličnost. Počinjemo da otkrivamo ko smo mi, nezavisno od onoga što smo usvojili od porodice, vršnjaka ili društva.

35-42 GODINA

Rađa se želja da sa drugima podelimo sve ono što smo do sada stekli i naučili. Mnogi uspešni poslovni ljudi su u ovim godinama života dali svoj doprinos društvu, obrazovanju ili kulturi. Procenjujemo rezultate dosadašnjih ostvarenja. Naši odnosi, karijera, usvojene navike i način interakcije s drugima, sve je to podvrgnuto posmatranju, reviziji i promenama. Vreme je suočavanja s onim što nas ne zadovoljava. Postajemo svesni novih nivoa kreativnosti i novih područja na kojima želimo da se ostvarimo.

42-49 GODINA

U ovom ciklusu dolazi do velikih promena. Sažimamo dosadašnje životno iskustvo, stvaramo nove ideale i pokušavamo da pronađemo novi smer u životu. U ovom razdoblju često je prisutan jak nemir. Zanemareni aspekti života i ličnosti pozivaju nas na prepoznavanje. Prati nas osećaj da smo došli do sredine života, nakon čega sledi pad. Menjamo partnera, životne smernice, prioritete, doživljavamo i velike lične promene koje su započele u prethodnom ciklusu. Ako postoji određeni stepen emocionalne zrelosti, sada se može ostvariti i živeti bezuslovna ljubav. Ako se to ne pojavljuje, postoji nešto što je zaključano u ranijim godinama. Mnogi su čak i u ovom dobu još uvek na nivou emocionalne zrelosti deteta, osećaju strah od napuštanja, ljubomoru i posesivnost. U ovom razdoblju česti su razvodi. Napuštamo stare i stereotipne uloge, utemeljujemo poverenje u sopstvenu individualnost. Više ugađamo sebi, a manje društvu. Stičemo istinsko razumevanje svoje jedinstvenosti i silno žurimo da izrazimo sebe pre nego što postane prekasno. Neminovno se suočavamo i s onim teškoćama koje nismo rešili u ranijem dobu. Ako to uporedimo s biljkama, možda smo porasli, ali iz nekog razloga nismo procvetali i dobili plodove. Osećamo kako nešto nedostaje i krećemo u potragu za sopstvenom celovitošću. To može da uključuje primanje i davanje ljubavi. Možda izrazimo sebe u nekoj grani umetnosti ili jednostavno razbijamo programe starih navika i obrazaca koji nam štete i onemogućuju da se u potpunosti razvijemo, procvetamo.

49-56 GODINA

U ovom ciklusu slede fizičke promene koje nas vode prema mentalnim ili duhovnim vrhuncima. Pad telesne snage i vitalnosti prisiljava nas na veću introspekciju. Svi nerešeni unutrašnji konflikti ili traume iz detinjstva nesumnjivo će se naći na listi naših zadataka, a problemi će biti najvidljiviji kroz izazove s kojima se susrećemo u profesionalnom ili ljubavnom životu. Sada moramo da naučimo da živimo sa sobom na novi način. Polako moramo da se prilagodimo procesu starenja tela. Pravimo inventuru svog života. Ovo je vreme duhovnog preispitivanja i revizije naše životne svrhe. Ako nismo shvatili ko smo do ove faze i ostvarili naše ciljeve, tada će depresija, ćudljivost i unutrašnja previranja uticati na naš život i naše snove.

56-63 GODINA

Ovo je razdoblje unutrašnjeg mira i prihvatanja. U miru smo sa samim sobom i prihvatamo gde smo i šta smo postigli. Obično životna situacija počinje da se menja u ovoj fazi. Započeta je velika promena i prilagođavanje, kako u smislu spoljašnjih aktivnosti, tako i u načinu kako se osećamo u bliskim odnosima i ophodimo prema bližnjima. Deo problema sastoji se od toga da smo veći deo života živeli kao mlada osoba, a taj način nošenja sa životom je sada teško napustiti, ali i nužno jer nas telo usporava. Mogućnost eksperimentisanja sa životom i istraživanja novih mogućnosti prikladnih za starosno doba pomažu da ponovno procenimo sebe i pronađemo novi način povezivanja s drugima i zadovoljenja svojih potreba. Psihijatar Karl Jung razvio je čitavu teoriju o ovom razdoblju života koje je nazvao individuacija, što predstavlja integraciju otcepljenih aspekata ličnosti i ostvarenje psihološke celovitosti. Stvaramo nove sebe, ali neće svako uroniti tako duboko kako bi otkrio temelje svog bića i postojanja. Za spremne na delu je proces samoaktualizacije i potpune svesnosti o sebi i svom životu.

63-70 GODINA

Sada imamo dublje prihvatanje i razumevanje ljudi u našem životu. Uviđamo i prihvatamo razlike između nas i drugih. Na delu je proces razdvajanja i razlikovanja prave suštine života od onoga što smo naučili ili mislili da jeste ta suština. Svesnost i saradnja s tim procesom može dovesti do osećaja izgubljenosti ili neizvesnosti. Postajemo bolno svesni koliko su nam spoljašnje potrebe diktirale smer života nauštrb onih unutrašnjih i stvarnih potreba. Pomeramo pritisak spoljašnjih uticaja i shvatamo da nam se nude brojni izbori. Kao da stojimo na velikom raskršću. Kuda želimo da krenemo? Ako tokom svog života niste radili na rešavanju poteškoća, slabosti ili bola koji žive u vama, sada ovo razdoblje može da dovede do velike konfuzije i susreta s sopstvenim senkama s kojima se do sada niste suočili.

70-77 GODINA

Sve je manje spoljašnjih pritisaka i lakše se doseže nov nivo zrelosti. Ako se reše problemi koje ste susreli u prethodnom ciklusu, javlja se nova svest o suptilnim stranama života i menja se odnos s onima koje volite. Možete bezuslovno da volite i prihvatate šta podrazumeva da ste svesni dubina i suptilnosti sopstvenog bića. Ako imate aktivan unutrašnji život, može da se dogodi da znanje i iskustvo koje posedujete kapitalizujete kroz rad s ljudima pomažući im da što uspešnije prođu kroz proces samoaktualizacije.

77-84 GODINA

Tokom tri prethodna razdoblja razvila se nova suština. Događa se sinteza proživljenog. Ako ste se razvijali kroz samospoznaju u stanju ste da vidite, osvestite kako je vaš sadašnji život kontinuum duge prošlosti u kojoj su sačuvana životna iskustva naših predaka, a koja su uticala i na naš život. Iz ovog novog „ja“, proširene percepcije života stiče se mudrost.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.