Deca i alkohol pod nadzorom roditelja

Istraživanje je pokazalo da se kod tinejdžera kojima roditelji dopuštaju konsumiranje alkohola pod njihovim nadzorom, mogu pojaviti ozbiljniji problemi sa alkoholom u kasnijem periodu života.
U studiji su predstavljeni podaci o stavovima prema konsumiranju alkohola maloletnika pod nadzorom roditelja prikupljeni u državama koje se nalaze na suprotnim krajevima sveta.
Ovo istraživanje objavljeno je u maju 2011. godine u "Časopisu o alkoholu i drogama". Istraživači su upoređivali mišljenja 1.945 učenika sedmog razreda i njihovih roditelja u periodu od tri godine. Nešto manje od polovine ispitanika je iz države Vašington u SAD, dok su ostali iz Viktorije u Australiji.
Mnogi roditelji u Australiji praktikuju da svoju decu postepeno uvode u konsumiranje alkohola pod njihovim nadzorom. To se smatra najmanje štetnom metodom i predstavlja uobičajan deo odrastanja, a nadgledanje roditelja pomaže tinejdžerima da nauče o odgovornostima prema piću.
Sa druge strane, u Sjedinjenim Državama, mnogi roditelji nemaju nimalo tolerancije prema konsumiranju alkohola maloletnika.
Konsumiranje alkohola kod tinejdžera pod nadzorom
Rezultati istraživanja pokazuju da je u Australiji 59% ispitanih učenika sedmog razreda konsumiralo alkohol u odnosu na 39% njihovih vršnjaka iz SAD-a. Do osmog razreda, dve trećine ispitanih australijskih tinejdžera konsumiralo je alkohol pod nadzorom roditelja, dok je u Americi to slučaj sa nešto manje od trećine ispitanika.
U kasnijem periodu, 71% mladih Australijanaca konsumiralo je alkohol u poređenju sa 45% mladih u Vašingtonu. Pored toga, više od jedne trećine australijskih tinejdžera prijavilo je da je imalo neki problem sa alkoholom, mučnine, nesvesno stanje ili gubljenje kontrole, dok je to prijavila otprilike jedna petina mladih Amerikanaca.
Kasniji problemi sa alkoholom
Istraživači su ustanovili da je kod tinejdžera koji su rano počeli da piju veća verovatnoća da će kasnije imati problema sa alkoholom. Ovaj zaključak se poklapa sa prikupljenim podacima iz obe države. Međutim, konsumiranje alkohola u ranijem dobu pod nadzorom roditelja dovodi do većih problema sa alkoholom kod australijske omladine. Popustljiv pristup roditelja prema konsumiranju alkohola izgleda da ohrabruje tinejdžere, ali ih ne uči nužno o sigurnom i odgovornom konsumiranju.
"Deci je potrebno da im roditelji budu roditelji, a ne društvo za piće", kaže istraživač Barbara Mekmoris (Barbara McMorris), viši naučni saradnik na Odeljenju za zdravlje adolescenata u Minesoti. Ona takođe savetuje roditelje da tinejdžere uče kako ne treba piti. "Deci su od početka potrebne poruke ‘crno na belo’, a čvrsto postavljanje ograničenja kod mlađe dece može da pomogne prilikom štetne upotrebe alkohola u toku odrastanja", kaže ona.
I ovde se može videti da genetika ima veze sa alkoholizmom, jer deca roditelja koji piju verovatno nasleđuju i tu sklonost. Takođe je štetno to što roditelji, kada uče potomke da piju, ove loše navike prenose na njih, tako da u kasnijem životu ova deca to smatraju normalnim ponašanjem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

bolesti zavisnostialkohol i zdravljealkoholizamdeca i alkoholloše navike
Komentari (0)
Dodaj komentar