Masovni poroci gori su od – droge

Do danas se smatralo da su narkotici, a naročito „teške“ droge, najveći rizik po zdravlje, kako po pitanju smrtnosti tako i po pitanju određenih vrsta invaliditeta.