Access – Automatsko štampanje izveštaja u zadato vreme

Verovatno vam nikada na pamet nije pala ideja povezivanja Access-a i Windows Scripting Host-a (o WSH-u smo pisali u jednom od pređašnjih priloga). Povezivanjem WSH-a sa izvršnim vbScript fajlom (koga pokreće WSH), u kombinaciji sa Windows Task Scheduler-om, možete podesiti da se vaši Access izveštaji automatski štampaju u određeno vreme. Da bi ovo bilo moguće, potrebno je da kreiramo vbscript (ili Jscript fajl, koji takođe podržava WSH) i pokrenemo ga koristeći skript endžin cscript.exe, iz Task Scheduler-a.

Da biste pokrenuli skript iz Task scheduler-a, selektujte samo cscript.exe kada inicijalno podešavate novi zadatak (task). Zatim, kada podesite novi task, modifikujte ga i dodajte putanju do skript fajla, tako što ćete putanju do vbscript fajla smestiti unutar navodnika. Kao na primer:


cscript.exe "c:moji skriptovi

stampa_izvestaja.vbs"

Nakon ovog podešavanja, potrebno je još samo kreirati skript fajl. Sledeći programski kod preko bilo kog tekst editora smestite u novi fajl i snimite ga pod nazivom stampa_izvestaja.vbs:


‘——————-Pocetak skript koda——-
‘Windows Scripting Host Script, za Win 95/98/NT/2000
‘Kompatibilno sa WSH-om verzije 1 i 2
‘Moze se pokrenuti i iz komandne linije

koriscenjem cscript.exe endzina
‘Pozovite cscript.exe iz Windows Scheduler-a
‘——————————————-
On error resume next
call RunReport("c:moji skriptovibaza.mdb",
"Izvestaji1")

Function RunReport
(strPutanjaDoBaze, strImeIzvestaja)
On Error Resume Next
Dim objDb
Set objDb = CreateObject
("Access.Application")
objDb.Visible = True
objDb.OpenCurrentDatabase (strPutanjaDoBaze)
objDb.Docmd.OpenReport strImeIzvestaja, 0
DoEvents
objDb.CloseCurrentDatabase
objDb.Quit
End Function

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

rad na kompjuteru
Komentari (0)
Dodaj komentar