U trendu

Preusmeravanje poziva pomoću GSM-kodova

Ukoliko ste trenutno nečim zauzeti, a očekujete poziv koji je suviše važan da bi ga preusmerili na govornu poštu, pozive koji su vam upućeni možete preusmeriti na drugi broj telefona, bilo na mobilni ili fiksni, kao i na pejdžer ili telefonsku sekretaricu.

Uobičajena preusmeravanja poziva (call forwarding) se pomoću GSM-kodova mogu aktivirati, deaktivirati i brisati. Za sve varijante preusmeravanja na raspolaganju stoji pet funkcija:

 • Programiranje – preusmeravanje se programira u mrežu i odmah se uključuje.
 • Deaktiviranje – preusmeravanje se isključuje, ali ciljni broj ostaje programiran u mreži.
 • Aktiviranje – preusmeravanje koje je trenutno deaktivirano se opet uključuje, pod uslovom da je ciljni broj još uvek programiran u mreži.
 • Brisanje – ciljni broj koji je programiran u mreži se briše, a ako je preusmeravanje pre toga bilo aktivno, tom prilikom biva deaktivirano.
 • Provera statusa – aktuelno programirana preusmeravanja u mreži se proveravaju, a na displeju mobilnog telefona se prikazuje „Status preusmeravanja“.

Preusmeravanje svih poziva
U ovom slučaju se svi pozivi preusmeravaju ka navedenom ciljnom broju, nezavisno od toga da li je mobilni telefon uključen ili ne. Pozivi se čak i ne signaliziraju na mobilnom telefonu, već se u mreži direktno preusmeravaju. Ovom funkcijom se može upravljati pomoću sledećih kodova, pri čemu „ciljni broj“ predstavlja broj telefona na koji pozivi treba da budu preusmereni:

  Programiranje: * * 21 * ciljni broj #
  Deaktiviranje: # 21 #
  Aktiviranje: * 21 #
  Brisanje: # # 21 #
  Provera statusa: * # 21 #

Preusmeravanje u slučaju ne odgovaranja na poziv
Preusmeravanje se vrši kada se poziv ne prihvati u određenom roku (od 5 do 30 sekundi, i ovo vreme se može menjati u koracima od po 5 sekundi). Ovo preusmeravanje se ne vrši kada je pozvani telefon trenutno zauzet. Za ovaj slučaj su predviđeni sledeći kodovi:

  Programiranje: * * 61 * ciljni broj * * vreme za odgovor #
  Deaktiviranje: # 61 #
  Aktiviranje: * 61 #
  Brisanje: # # 61 #
  Provera statusa: * # 61 #

Preusmeravanje u slučaju da niste dostupni
Ovo preusmeravanje se vrši u području bez mrežnog signala ili kad je mobilni telefon isključen. Ono se ne aktivira kada je veza zauzeta ili ako se ne prihvati poziv. U ovom slučaju se preusmeravanjem može upravljati sledećim sekvencama kodova:

  Programiranje: * * 62 * ciljni broj #
  Deaktiviranje: # 62 #
  Aktiviranje: * 62 #
  Brisanje: # # 62 #
  Provera statusa: * # 62 #

Preusmeravanje u slučaju zauzete veze
Preusmeravanje se aktivira kada je pozvani broj mobilnog telefona zauzet. Ukoliko je uključena funkcija signalizacije novog poziva u toku razgovora (call waiting), preusmeravanje se vrši ako se ne prihvati novi poziv. Ova vrsta preusmeravanja se ne vrši kada se ne odgovori na poziv. Za slučaj zauzete veze, preusmeravanjem se može upravljati sledećim kodovima:

  Programiranje: * * 67 * ciljni broj #
  Deaktiviranje: # 67 #
  Aktiviranje: * 67 #
  Brisanje: # # 67 #
  Provera statusa: * # 67 #

Istovremeno upravljanje svim uslovljenim preusmeravanjima
Trima uslovljenim preusmeravanjima (ne odgovaranje na poziv, nedostupnost i zauzeta veza) može se istovremeno upravljati sledećim komandama, pri čemu se vreme za odgovore odnosi samo na slučaj ne prihvatanja poziva:

  Programiranje: * * 004 * ciljni broj * * vreme za odgovor #
  Deaktiviranje: # 004 #
  Aktiviranje: * 004 #
  Brisanje: # # 004 #
  Provera statusa: * # 004 #
  Isključenje svih programiranih preusmeravanja odjednom: # # 002 #

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.