Da li ste romantični?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Da li ste romantični?

Naravno
51.98%
Ponekad
36.22%
Ne bih rekao/rekla
11.80%