Feng šui analiza

Kineski izgovor Feng šui-a je Fang švej što u prevodu znači „vazduh i voda“. To je drevna kineska veština koja egzistira više od 6000 godina na Istoku, tačnije u Kini i Japanu, a u zadnjih desetak godina sve brojnije su pristalice i sledbenici ove metode u Evropi i Americi.

Klasični Feng šui (u to vreme geomantija) za vreme drevne Kine bio je brižljivo čuvana tajna koja se prenosila samo sa učitelja na pažljivo odabrane učenike. Zvanje majtora Feng šui-a dobijali su vrsni poznavaoci ove metode „vazduha i vode“, i bili su duboko poštovani i cenjeni.

Da bi postali majstori Feng šui-a morali su biti poznavaoci više naučnih disciplina, posebno kosmologije („Vasiona je uređena sredina kojom vladaju opšti zakoni“), astronomije i geografije.

Feng šuimajstori su bili zaduženi da se brinu za dobru sreću, zdravlje i prosperitet kraljeva i čitave carske dinastije (svojim životom su to garantovali). Učenici Feng šui-a su kod majstora sticali znanja i učili i duže od 15 godina.

Feng šui je veština ali isto tako i metod. Veština stoga što podrazumeva iskustvo da bi se njime bavilo, a metod jer on koristi određen način mišljenja, ispitivanja i rada, a kao krajnji cilj, u oba slučaja bavljenja Feng šui-jem, jeste blagostanje i prosperitet čoveka, ljudi uopšte.

Feng šui ima dva polazišta i dva nivoa upražnjavanja.

 1. Prvo polazište jeste: čovekovo stanje i energije utiču na njegovo okruženje
  (u pozitivnom ili negativnom smislu).

 2. Drugo polazište jeste: stanje okruženja utiče na čovekovo unutrašnje stanje
  (u dobrom ili lošem smislu).

Unutrašnji i spoljašnji plan čoveka su delovi jedne celine, dakle nedeljivi su, međusobno uslovljeni, zavisni.

Postoje razne teorije, podele i tumačenja značenja Feng šui-a, ali samo je jedna autentična škola koja potiče iz stare taoističke tradicije (tao=bog, put, razum, reč, smisao, logos). Ona obuhvata čitav niz tehnika koje uključuju kinesku atrologiju, metodu kompasa, metodu forme, radiestezijske i bioenergetske tehnike itd.

Postoje dva kineska astrološka sistema „BA CU“ (osam reči) i „JO
HSING“ (9 zvezda)
koji se još zove i „podučavanje ČI-a“. Sistem
„9 zvezda“
najstariji je poznati sistem horoskopa. U Feng šui-u on je jedan
pojednostavljen pristup metode kompasa, koji omogućava da naše komade nameštaja postavimo na adekvatno mesto tako da pri tome možemo uživati u boljem zdravstvenom stanju, prosperitetu i pre svega dobrobiti.

Osim metode kompasa, Feng šui pomaže, odnosno otkriva boje koje su autentične, kao sistem za određenu osobu. Ovaj sistem boja obuhvata tri dela:

 1. Lične boje, koje proističu iz kineskog horoskopa „9 zvezda“.

 2. Upotreba boja u okruženju – kako bi harmonizovali nas i naš prostor.

 3. Upotreba boja da uravnoteže energiju u samom prostoru, bez obzira ko
  u njemu živi.

Cilj Feng šui-a kao metode jeste stvaranje jedne harmonične sredine pogodne i prijatne za život. Naš dom je deo naše svesti, on predstavlja ne samo nas same kao ličnosti već i naše telo.

Unutrašnje utiče na spoljašnje (naše biće na naš stan) i obratno, spoljašnje utiče na unutrašnje (naš stan na naše biće, nas same), i menja ga. To dejstvo je omogućeno energijom koja je zajednička osnova svega.

Kada govorimo o energiji, u ovom kontekstu, to je ČI-vitalni princip sveprožimajuća energija i njeno osnovno svojstvo jeste da se neprekidno kreće i neometano cirkuliše.

ČI (CHI), sveprožimajuća energija, ima tri faze:

 • Šeng ČI – znači kretanje naviše, sjaj, kada osećamo pozitivna htenja

 • Si ČI – znači bledilo i umiranje, kada se osećamo depresivno

 • Ša ČI – predstavlja štetnu energiju, kada smo besni i uzrujani; Ša polazi od negativnih stanja tla, kako ispod (štetno zračenje), tako i iznad tla („tajne strele“).

Faze kružnog toka ČI-a

JIN i JANG su negativne i pozitivne faze kružnog, neprestanog, toka ČI-a. Oni su koreni moći početak svega – osnovni princip celog Univerzuma. Tako
postoje jin i jang tipovi ličnosti sa svojim karakteristikama, tipovi jin i jang zanimanja, okruženje tipa jin i jang itd. i sve se to uzajamno prožima i dopunjuje.

Stanja ČI-a

ČI ima pet stanja, odnosno pet elemenata. To su: voda, drvo, vatra, zemlja
i metal. Jedan od elemenata je dominantan za svaku osobu, a to se potom odražava na brojne segmente života.

Potom, kao važno u Feng šui analizi sledi određivanje srećne zvezde, one
koja predstavlja ključ našeg ličnog života i životnog stila. Određivanjem srećne zvezde otkrivamo i direkciju u prostoru koja nam najviše odgovara (strana sveta), boje koje su za nas najpovoljnije, oblike s kojima smo u harmoniji i uzorke (dekore) koji nas oplemenjuju i čine srećnima kao i o našem stilu.

Analiza prostora

Kod analize prostora najčešće se koristi metod „8 tačaka“. Svaka od osam tačaka predstavlja segment, oblast života i ima svoje ime. Njenim korišćenjem, ukoliko nam je na raspolaganju skica, nacrt ili plan stana otkrivaju se slabosti u stambenom prostoru i mogu se savetovati određeni „lekovi“ za rešavanje problema tog ugroženog dela.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.