U trendu

Sefiroti na Drvetu života

Drvo života, mapa Kosmosa predstavlja Božansku energiju, koja se izliva u vidu 10 sefirota (brojeva).

KETER Kruna, početak, novo, neotkriveno. Ljudsko biće teško može da spozna njegovu suštinu. Astrološki to je Pluton. Sam broj 1 je tačka, koja ne poseduje ni delove, ni veličinu, već ima samo položaj, što samo po sebi nije dovoljno, jer nema sa čim da se poredi.
HOKMAH Mudrost, aspekt muškosti, energije. U astrološkom smislu to je Neptun. Broj 2 stvara liniju, odnosno dve odvojene stvari.
BINAH Razumevanje. To je ženski princip, koji energiju zatvara u oblik. To je velika majka, princip života i smrti. Pomoću broja 3 dobijamo površinu, informaciju gde se nalazi jedna tačka u odnosu na druge dve. To je Saturn, oblikovanje, ograničenje, dom, ženski princip, materica.
HESED Milost, Jupiter, dobročinitelj, zaštitnik, obilje, blagostanje, napredak. Ideja materije je sa brojem 4 uobličena.
GEBURAH Strogost, Mars, nad ja, energija, sila, promena, vitalnost. Broj 5 govori o kretanju, vremenu, ideji.
TIFARET Lepota, Sunce. Nalazi se u centru Drveta života i predstavlja sve ono čemu težimo na našem ovozemaljskom planu: zdravlje, kreativnost, život, svest o sebi, savršenost. Korespondira sa svim što je vezano za broj 6.
NECAH Pobeda, telo svesno sebe, koje želi da ispita razne mogućnosti i da u njima nađe zadovoljstvo. U tom kontekstu skreće sa Srednjeg stuba Drveta života i iz stanja savršenosti prelazi u nesavršenost. Venera simbolizuje luksuz, užitke, međuljudske odnose, ljubav, ali i nesavršenost.
HOD Sjaj. Zadovoljstvo stičemo iskustvom. Rađa se misao. Shvatamo učinjene greške. Merkur simbolizuje um. Broj 8 je vezan između ostalog i za intelekt.
JESOD Temelj, Mesec, svest o biću. To su naša čula, instinkti, intuicija, nesvesni fenomeni, snovi (brojevi 7, 8, 9 vezani su za doživljaj).
MALKUT Kraljevstvo. Deseti sefirot nema planetarne atribute, već predstavlja materijalni svet. Da bi opisali stvarnost, moramo sažeti svih prethodno pomenutih 10 ideja, jer svaka sadrži iskustvo prethodne.

Primetili ste da na Drvetu života nije prikazana jedino planeta Uran. Ona se nalazi u vidu imaginarnog sefirota između prvog i šestog i zove se DAATZnanje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.