U trendu

Sanovnik: Adresa

Videti neku adresu – poseta.

Ako listate po adresaru – dobićete prinovu u porodici.

Adresu naći – nadajte se poklonu.

Videti, pisati, čitati: dobićeš goste.

Listati po adresaru, beležnici: povećaće vam se porodica.

Napišite komentar