U trendu

Sanovnik: Bajka

Ako slušate bajku, uspešno ćete ostvariti svoje planove.

Ako je pričate, znači da na javi govorite istinu i da se ne služite lažima.

Slušati: neko će te obmanuti.

Pričati: bezuspešno ćeš pokušati da slažeš.

Napišite komentar