U trendu

Sanovnik: Baršun

Ako kupujete baršun – uvećaćete svoju imovinu.

Ako ste u njemu odeveni – živite iznad svojih mogućnosti.

Ko je u snu odeven u baršun, neka ispita da li živi kako treba.

Napišite komentar