U trendu

Sanovnik: Bolničar, bolničarka

Neprijatne novosti, bolest u porodici.