Sanovnik: Breg

Stajati na bregu: trijumf nad protivnicima, uspeh.

Pošumljen: neko ti je neveran.

Breg sa dvorcem – kućom: bogatstvo.

Napišite komentar