Sanovnik: Car

O sebi imate veoma visoko mišljenje – tako ne misli okolina.

Napišite komentar