Sanovnik: Carovati

Nemoj biti odviše velikodušan jer će ti škoditi.

Napišite komentar