Sanovnik: Gubitak

San sa vrlo lošim značenjem naročito ako sanjate novčani gubitak.

Ako sanjate da ste izgubili neku dragu osobu, to nagoveštava svađe.

Napišite komentar