Sanovnik: Gvožđe u šipkama videti

U skoro vreme ukazaće ti se poštovanje.

Bićeš poštovan od osoba od kojih nisi dosad.

Napišite komentar