Sanovnik: Harfa

Žalost i tuga.

Očekuje vas tužan događaj na nečijem jubileju.

Stičeš nova neprijatelje, tuga, žalost.

Napišite komentar